Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Afbetalingsordninger er en succes

Afbetalingsordninger er en succes

Teleselskabernes mobilordninger er en succes, og kunderne betaler gladeligt af på deres telefon i 6, 12, 18 eller 24 måneder.

De store teleselskaber har efterhånden alle sammen lanceret en afbetalingsordning, hvor kunderne kan betale af på en mobil i rater over 6, 12, 18 eller 24 måneder.

Hos Telia, TDC og Telenor behøver kunderne altså ikke have den store pung op af lommen, hvis de vil have en ny smartphone med hjem. Til gengæld slipper selskaberne for at give tilskud til mobilerne, og forbrugerne betaler i stedet den fulde pris.

Og afbetalingsordningerne er særdeles populære, viser selskabernes regnskaber.

Hos TDC bliver 55 procent af alle mobiltelefoner solgt på afbetaling, fremgår det af halvårsregnskabet.

-"Set fra et økonomisk synspunkt er det positivt, at danskerne har taget imod den model. På den måde bliver telefonens pris skilt ud fra resten af økonomien og selskaberne har fået en besparelse, der i den grad har været tiltrængt efter mobilkrigen brød ud," siger teleanalytiker John Strand til Business.dk.

Forrige artikel Næste artikel

Få notikationer:

Læs Mobilsidens debatregler her


Kommentar

Slaraffenland 04-08-2011 17:28:07

Business.dk´s artikel handler primært om at mobilselskaberne har sparret tilskudsordningerne væk; en besparelse der har været tiltrængt i mobilkrigen.

Mobilsiden.dk tolker artiklen således:

"Teleselskabernes mobilordninger er en succes, og kunderne betaler gladeligt af på deres telefon i 6, 12, 18 eller 24 måneder"

Hvis man udelukkende læste mobilsidens artikel ville man ikke have fanget halvdelen af det oprindelige budskab. Jeg synes mobilsidens fortolkning af Business.dk´s artikel er misvisende.

Mvh
Thomas

0 0
Carsten 04-08-2011 18:21:01

Tænk sig, jeg synes tværtimod Mobilsidens udlægning fanger kernen og er rigtig fin med tanke på de faktuelle fejl i Business.dk's artikel...

Fx har TDC på ingen måde "droppet at sælge mobiltelefoner med rabat" som det påstås.

Før man anklager de forkerte for at bringe misvisende artikler, bør man måske undersøge sagen en smule nærmere - evt. fra mere end blot en enkelt kilde?

0 0
Slaraffenland 04-08-2011 19:26:22

Carsten, jeg tror ikke du har fanget mit budskab.

Jeg forholder mig ikke til eventuelle faktuelle fejl. Jeg forholder mig til at mobilsiden fordrejer sin kildes budskab, hvilket jeg synes er misvisende.

Grunden til at jeg skriver mit indlæg er, at mobilsiden ofte er blevet kritiseret for manglende kildehenvisning. Nu, hvor de endelig sætte en kilde på, kritiserer jeg dem for at at "citere" dem forkert.

Du skriver at mobilsiden fanger kernen.
Hvad er, i dine øjne, kernen i de to artikler?

0 0
Carsten 04-08-2011 21:45:30

Overskrift fra business.dk:
Danskerne køber mobilerne på afbetaling

Overskrift fra mobilsiden.dk:
Afbetalingsordninger er en succes

Kernen i begge artikler er altså ganske enkelt, at flere og flere køber deres mobiler på afbetaling. Jeg ved heller ikke, hvor du har fra, at mobilsiden.dk partout slavisk skal gengive kildeartiklen 1:1. Hvis mobilsiden.dk ønsker at fremhæve en vinkel og bruger delinformation fra en anden artikel med tilhørende kildehenvisning, er der da intet som helst galt i det. Du har altså med andre ord helt misforstået noget omkring journalistik og formidling, når du skriver, der "citeres forkert".

I øvrigt undrer det mig, du ikke forholder dig til, at informationen i kildeartiklen er forkert?

0 0
Slaraffenland 04-08-2011 23:15:06

Nu kommer der et langt svar. Læs det lige ordenligt igennem, ok?

Jeg forstår sgu ikke hvorfor du skriver til mig i den der fjendtlige tone.

Jeg har aldrig sagt at en artikel skal gengives 1:1, og jeg forsøger ikke at gøre mig klog på journalistik. Jeg kommer blot med et kritikpunkt omkring Mobilsidens håndtering af en artikel.

Jeg prøver lige at forklare på ny måde:

Kernen i Business.dk´s artikel er at mobilselskaberne neddrosler tilskudsordninger for at "slippe af med den tunge udgift". En anden tung udgift er kundeflytninger (lokke nye kunder til).
Ved at indføre afdragsordninger tilbyder man kunden lettere adgang til den dyre telefon, og samtidig håber man på at kunne reducere udgifterne ved kundeflytninger. Alt sammen tiltag der skal modvirke et "styrtdykkende underskud"
For selskaberne består succesen i, at kunderne har taget afdragsordningerne til sig. Ud fra et økonomisk synspunkt er det nemlig positivt (for selskabernes bundlinje).

For at gøre en lang historie kort, så er det IKKE Mobilsidens vinkel på historien, hvilket du også selv konkluderer foroven.

Som jeg skriver i mit første indlæg fanger man ikke halvdelen af Business.dk´s budskab, hvis man alene læser Mobilsidens artikel. Jeg mener at det oprindelige budskab går tabt. Dét er i mine øjne kritisabelt, og det er derfor jeg skriver mit indlæg.

Hvis Mobilsiden havde bygget videre på historien (dvs. udført undersøgende journalistik på baggrund af den oprindelige artikel) ville jeg ikke havde fremført min kritik. Men, det gør de ikke. De gengiver fragmenter af artiklen på en måde så budskabet pludselig bliver et andet.

Hvorvidt TDC har droppet deres tilskudsordning eller ej er i denne sammenhæng fuldstændig irrelevant. Derfor forholder jeg mig ikke til det.

Mvh
Thomas

0 0
Carsten 04-08-2011 23:49:03

Fjendtlig og fjendtlig - du klandrer mobilsiden.dk for noget, jeg ikke mener, de bør klandres for. Det klandrer jeg så dig for. Kritik af kritikeren, om du vil. That's all.

Jeg undrer mig lidt over, om du overhovedet har læst mobilsiden.dk's artikel. Du kommer med et længere resume af business.dk's artikel, hvilket jeg ikke har brug for, da jeg har læst og forstået denne. Men du undlader fuldstændigt at belyse, hvad det præcist er, du mener, der går tabt i mobilsiden.dk's artikel? Såvidt jeg kan se fremgår hovedpunkterne ganske tydeligt, men jeg er ganske åben overfor evt. argumenter om det modsatte - du må endelig ikke tro andet.

Jeg må dog bede dig uddybe, hvorfor du mener et af kardinalpunkterne i business.dk's artikel (afskaffelse af mobiltilskudet) er irrelevant at afsløre som usandfærdigt? Samme punkt berøres jo faktisk helt op til 3 gange i dit korte resume, hvor du beskriver "kernen" i business.dk's artikel, så hvordan i alverden kan det være irrelevant?

0 0
Slaraffenland 05-08-2011 09:15:32

For det første klandrer jeg ikke mobilsiden for noget. Jeg kritisere dem for at ændre vinklen på en historie, hvilket jeg er i min gode ret til. Kritikken er saglig og skrevet i et sobert sprog. Ordet "misvisende" er måske en anelse overdrevet. Men, jeg har senere uddybet min kritik.

For det andet har jeg, i mit seneste svar til dig, MEGET tydeligt præciseret hvilket budskab der er gået tabt. Læs og forstå. Hvis du ikke forstår må du give fortabt.

For det tredje har eventuelle faktuelle fejl INTET med min kritik at gøre. Jeg forholder mig udelukkende til mobilsidens håndtering af det oprindelige budskab. Jeg håber det snart går op for dig.

En sidste ting:
Jeg kommer fra en finansiel og akademisk baggrund, og er vant til at læse og forstå information, dissikere eventuelle budskaber og anvende disse i andre sammenhænge. Og, jeg er faktisk temmelig god til det jeg laver. Med baggrund i egne erfaringer fandt jeg mobilsidens håndtering af Business´ artikel for ærgelig, da en del af budskabet gik tabt. Jeg valgte at kritisere mobilsiden, i håb om at de måske ville tage kritikken til sig og anvende den fremadrettet. At DU valgte at kritisere kritikeren er helt i orden. Men, jeg kan se på dine seneste spørgsmål, at du ganske enkelt ikke har forstået hvad min kritik drejer sig om, hvilket må være dit problem. Mit budskab var, og er, rettet til Mobilsiden.

God weekend.

0 0
Carsten 05-08-2011 12:59:45

Fair nok, hvis du ikke ønsker at uddybe. Jeg kommer såmænd også fra en akademisk baggrund - ikke at jeg kan se formålet med at fremhæve dette? Det lugter lidt af snobberi, hvilket jeg ærligt talt ikke giver meget for.

Du er i din fulde ret til at kritisere Mobilsiden. På samme måde ser jeg mig i min fulde ret til at kritisere dig for en fejlslagen bredside. Mobilsiden videreformidler essensen i historien og bør i mine øjne ikke klandres for at undlade at nævne diverse detaljer, som ingen større betydning har for essensen i hovedhistorien.

Desuden må jeg - atter engang - undre mig såre over din fulde tilsidesættelse af eksisterende graverende fejl i kildeartiklen. Det lyder nærmest som om, du mener, information altid skal videreformidles 1:1 uanset om sådanne graverende fejl dermed også videreformidles? Det er altså ikke den mørke middelalder, vi lever i mere, hr finansmand. Men jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige om kildekritik har været en del af din akademiske uddannelse.

Hvad du tror og ikke tror jeg forstår, er helt og holdent dit problem, ikke mit. Og jeg giver aldrig fortabt - jeg prøver derimod gennem argumentation at få en forståelse med folk. Det lykkes bare ikke altid at få dem til at argumentere, ærgerligt nok.

0 0
Slaraffenland 05-08-2011 13:29:26

Okay, okay... jeg giver mig. Nu skal jeg nok forholde mig til kildekritikken (til trods for at den absolut intet har med mit indlæg at gøre)

Business.dk skriver følgende to udsagn:

"Efter længe at have drømt om at slippe af med den tunge udgift, har både Telia, Telenor og TDC droppet at sælge mobiltelefoner med rabat"

"I TDCs halvårsregnskab fremgår det, at 55 pct. af alle solgte mobiltelefoner fra TDC blev solgt på afbetaling"

Som jeg forstår dig, er det det første udsagn du hæfter dig ved, som værende en graverende fejl, korrekt?

Men, hvad siger du så til det andet udsagn? Er det også fejlbehæftet?

Svaret er Nej. Vi må formode at Business.dk har fortolket halvårsregnskabet korrekt, og i så fald er der tale om modstridende udsagn. Ikke sandt?

Min snobbede finans sans fortæller mig, at udsagn nr. 1 er en talemåde, hvorimod udsagn nr. 2 er fakta.

Jeg vælger i dette tilfælde at forholde mig til fakta og stoler på at udsagnet, er korrekt. Jeg vil ikke afvise at Business.dk kan have tolket halvårsregnskabet forkert, men det har ingen personlig betydning for mig , og jeg har derfor ikke tænkt mig at undersøge det nærmere.

Er du tilfreds?

Mvh
Hr. finansmand

0 0
Carsten 05-08-2011 14:47:06

Godt ord igen. Vi er enige om, at det andet udsagn er korrekt og at der er tale om fakta. Det er også dette udsagn, der i mine øjne er essensen i artiklen - i begge artikler. Jeg finder selv oplysningen ret interessant.

Det er også korrekt, at det første udsagn er den graverende fejl. En fejl, som uvist hvorfor dukker op igen og igen og fortjener gendrivelse hver gang. For der er på ingen måde tale om en "talemåde", men en direkte usandhed, der fordrejer hele årsagsbilledet og forbrugerens opfattelse af emnet.

Hvis du vælger at se bort fra sidstnævnte graverende misinformation, er det dit valg. Det ændrer selvfølgelig ikke en tøddel på det generelle i, at forbrugerne har taget afbetalingsordninger til sig, og at informationen i mobilsiden.dk's artikel følgelig er af korrekt og lødig natur.

0 0
Slaraffenland 05-08-2011 15:24:45

Dejligt at høre at vi er blevet enige om noget.

Jeg er også enig med dig i, at indholdet i Mobilsidens artikel er faktuelt korrekt. Jeg har heller ikke påstået andet.

Vi er uenige om essensen i Business.dk´s artikel, hvilket i bund og grund er årsagen til at du valgte at kritisere mit oprindelige indlæg.

Sådan er det, når man stikker næsen frem. Så vil der komme nogen som er uenig i ens holdninger og meninger.

Tak for diskusionen.

God weekend.

0 0
Carsten 05-08-2011 16:28:13

Selv tak og god weekend.

0 0
Slaraffenland 04-08-2011 19:29:11

Hurtig rettelse... fordreje er måske et forkert ord at bruge. Jeg mener at det oprindelige budskab er gået tabt. Det er uhensigtsmæssigt når man kopierer citater fra artiklen og laver kildehenvisning.

0 0

Om brug af cookies