Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Er 3G-dækningen i Danmark så dårlig som TV 2s test viser? Måske ikke...

Er 3G-dækningen i Danmark så dårlig som TV 2s test viser? Måske ikke...

TV 2 sætter med en undersøgelse og serie af artikler fokus på tusinde mobilhuller over hele landet. Men kan undersøgelsen holde til en nærmere granskning? Vi har set nærmere på den.

Det velkendte citat fra skuespillet Hamlet lyder "Something is rotten in the state of Denmark", og det citat er meget beskrivende, når talen falder på den senste uges serie af artikler og nyhedsindslag på TV 2 om mobildækningen i Danmark.

TV 2 har med en stor undersøgelse stillet skarpt på de mange 3G mobilhuller rundt om i landet, og konsekvenserne af den manglende dækning.

Læs herunder Mobilsiden.dks gennemgang af TV 2s dækningsundersøgelse.

TV 2 samarbejder med Opensignal

TV 2s undersøgelse er lavet i samarbejde med Opensignal, som er en applikation til Android smartphones. På baggrund af fem millioner målinger foretaget i løbet af 2012, har næsten 15.000 Android brugere testet de danske mobilnetværk, og på den baggrund har TV 2 lavet et interaktivt kort, som kan ses her.

TV 2s undersøgelse fik hurtigt Socialdemokraternes IT- og teleordfører, Trine Bramsen, til at rette det store skyts mod de danske teleselskaber.

- "I forhold til de problemer, som kortet viser, så tikker uret hurtigt. Vi skal have dækket Danmark med ordentligt mobil og mobilinternet," siger Trine Bramsen til TV 2.

Ordføren giver teleselskaberne højest to år til selv at få styr på tingene, ellers kan det komme på tale at tvinge selskaberne til at foretage og offentliggøre nye målinger.

Men det er ikke kun de hjemlige politikere, der er helt oppe i det røde felt. Socialdemokrat og medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, blander sig også i debatten.

Christel Schaldemose arbejder blandt andet med forbrugerbeskyttelse og det indre marked, og hun udtaler, at den dårlige dækning bør være en sag for EU, og derfor vil hun tage sagen op i Europa-Parlamentets udvalg for forbrugerbeskyttelse og det indre marked.

Men er teleselskabernes dækning virkelig så dårlig, som TV 2s undersøgelse peger på?

Kan man stole på undersøgelsen?

kortet vises områder med dårlig dækning med røde prikker. Hver prik repræsenterer et område på 100 gange 100 meter, hvor mindst 15 brugere har afprøvet dækningen.

For at blive markeret med en rød dækning skal brugerne have indrapporteret manglende 3G-dækning eller målingen i test-applikationen skal vise en gennemsnitligt signalstyrke på mindre end -92 dBm. Ifølge TV 2 er testen baseret på retningslinjer fra Ofcom, som er den britiske pendant til Erhvervsstyrelsen i Danmark.

Det første, som springer i øjnene, er, at der udelukkende er testet med Andorid smartphones.

Det næste er, at undersøgelsen ikke tager højde for, at der er stor forskel på de forskellige telefonmodellers antenner (modtage/sendeforhold).

Det tredje, der virkelig kan undre, er, at flere af de indrapporterede steder burde have fremragende 3G-dækning, hvis man kigger på afstanden til nærmeste 3G mobilmast og sammenholder det med teleselskabernes egne dækningskort.

- Hvorfor har du dårlig mobildækning? Vi forklarer hvordan det virker

Der er flere eksempler områder, der ligger med 150-200 meters afstand til en 3G mobilmast med frit udsyn til mobilmastens antenner.

Og nogle af de områder, hvor Mobilsiden.dk tidligere selv har gennemført tests af de danske mobilnetværk, er i TV 2s undersøgelse markeret som områder med dårlig dækning, hvilket ikke stemmer overens med vores tidligere tests. Der er simpelthen et eller andet der ikke hænger sammen.

Derfor har vi afprøvet et par af områderne med dårlig dækning i tre jyske byer i Udkantsdanmark.

Sådan tester vi

Til testen blev brugt en iPhone 5, der efter videnskabelige undersøgelser ved Aalborg universitet er udråbt til at have en elendig antenne.

Vi brugte et mobilabonnement fra teleselskabet 3, som ifølge undersøgelsen har den ringeste dækning i både Struer og Holstebro kommuner. Datagrundlaget er desværre ikke fyldestgørende nok i Lemvig kommune, så der er ikke noget sammenligningsgrundlag i denne kommune.

Men heller ikke i denne kommune vil Mobilsiden.dk vurdere, at teleselskabet 3 har en særlig god 3G dækning.

Signalstyrken er målt i dBm, hvilket man kan måle på en iPhone i telefonens fieldtest-mode. Det kan tilkobles på denne måde.

Signal værdier over -80 dBm, svarer til 5 streger på en iPhone, mens værdier lavere end -100 dBm svarer til 2 eller færre streger. I TV 2s undersøgelse er en signalstyrke på -92 dBm eller lavere lig med dårlig dækning.

Det er værd at bemærke, at man sagtens kan benytte 3G data ved -92 dBm eller lavere signalstyrke. Oversat til jævnt dansk, så har du altså dårlig dækning på din smartphone ifølge TV 2, hvis du har færre end 4 streger på signalindekatoren. Hvis du har 2 eller 3 streger, så befinder du dig altså i et 3G hul efter TV 2s målestok.

Mobilsiden.dk har afprøvet datahastigheden med et antennesignal på -100 dBm, og resultatet viste en download hastighed på omkring 10 Mbit/s. Altså en hel anstændig hastighed selvom signalet langt fra er optimalt.

Selve hastigheden blev i Mobilsiden.dks test målt med applikationen Speedtest.net til iOS, og hver gang blev der brugt en server hos Zen Systems i København.

Rent fysisk er vores tests foretaget, så tæt på den angivelse lokalitet, der er på TV 2s kort - dvs. med en nøjagtighed på rundt regnet 25-30 meter. Vores test er foretaget udendørs med telefonen holdt i hånden i cirka 1,5 meters højde.

Alle Mobilsiden.dks tests er udført torsdag den 17. januar 2013 mellem klokken 16:00-18:00.

Vi har altså brugt en smartphone med en langt fra optimal antenne, og vi har brugt et teleselskab, som ifølge TV 2-undersøgelsen ikke har særlig god datadækning i de to ud af tre testede kommuner.

Testens resultater

Nu bliver det for alvor interessant.

Vi har udvalgt tre steder i hver af byerne Lemvig, Struer og Holstebro, og på hver eneste lokalitet vi testede, var signalet fremragende. Se positionerne på billederne ovenfor og de målte data i nedenstående skema:


AdresseMålt down-/upload hastighed (Mbit/s) og svartid i ms.Signal styrke
Gågaden ved butikken DEGN, 7620 Lemvig    10,770 / 9,943 / 67 -82
Sølystvej (Ved sø) 7620, Lemvig 9,380 / 0,812 / 72 -88
Lemtorpvej, 7620 Lemvig 9,207 / 3,445 /57 -59
Roenborgvej, 7600 Struer12,479 / 3,296 / 61 -82
Mundbergs Alle, 7600 Struer 9,652 / 3,292 / 55 -66
Bjerggade, 7600 Struer 5,254 / 0,948 / 62 -88
Nørre Boulevard (via University college), 7500 Holstebro 9,090 / 1,1265 / 67 -82
Lavhedevej (indkøbscenter) 7500 Holstebro 5,925 / 2,674 / 62 - 86
Stationsvej (ved Gråkjær arena), 7500 Holstebro 13,158 / 0,923 / 63 - 57

Mobilsiden.dks konklusion

Ud af ni steder, som ifølge TV 2 s undersøger har dårlig dækning, så fik vi på Mobilsiden.dk fin dækning ni ud af ni gange. Spørgsmålet er, om TV 2s undersøgelse giver et retmæssigt billede af virkeligheden?

Det spørgsmål kan vi hverken af- eller bekræfte udfra vores dybt uvidenskabelige test, men det stiller da nogle store spørgsmål til TV 2s testmetode.

TV 2 bruger deres undersøgelse, som datagrundlag for hele deres artikelserie, og som bevis for den manglende 3G-dækning i Danmark.

Man kan udfra TV 2s test ikke se, hvilke telefoner der er benyttet til at teste med, man kan ikke se om der er testet inden- eller udendørs, og der er ingen oplysning om, hvornår på dagen testene er foretaget.  Man kan heller ikke se hvilke telefonmodeller, der er benyttet.

Alle oplysninger i TV 2s undersøgelse er også indhentet over et helt år (2012), og undersøgelsen er altså ikke et øjebliksbillede. 

Mobilnetværk er ikke en statisk størrelse. Teleselskaberne bygger løbende deres netværk om og udvider både kapacitet på eksistende mobilmaster og opsætter nye.

Vi har på Mobilsiden.dk løbende har fulgt opgraderingen af både Telenors og 3s 3G netværk over det sidste års tid, og på de sidste 12 måneder er der sket rigtig meget.

Alene teleselskabet 3 har over det seneste år opgraderet deres netværk med mere end 160 stk. 900 MHz sendemaster, og Telenor har lavet mere end 306 netværksforbedringer, hvilket blandt andet inkluderer bedre 3G dækning i store områder af Udkantsdanmark. Dertil kommer Telia og TDCs netværk, som også er blevet opgraderet løbende.

TV 2s undersøgelse viser altså et billede af, hvordan teleselskabernes netværk så ud for et halvt eller helt år siden, men undersøgelsen siger intet om, hvordan verdenen ser ud i dag.

I artiklen "Dårlig dækning? Sådan afslører du synderen" er der et interview med antenneeksperten Gert Frølund Pedersen fra Aalborg universitet. For at understrege alvores i situationen har TV 2 som illustration brugt et billede af en iPhone, som tydeligvis ikke har forbindelse til mobilnetværket. 

Alle disse oplysninger er vigtige at have med, når man som læser skal vurdere kvaliten af en undersøgelse.

Og som Mobilsiden.dk lille minitest viser, så kan man ikke engang replikere undersøgelsens resultater ni ud af ni steder.

Kritikken kan kort opsummeres til følgende:

- En signalstyrke på -92 dBm er ikke et 3G mobilhul

- Der er enorme afvigelser mellem TV 2s undersøgelse og Mobilsiden.dk tests visse steder

- Svartiderne (pingtider) er enormt høje i TV 2s tests, mens svartiderne i Mobilsiden.dks tests i gennemsnit vise en svartid på under 1/4 del, og det er endda mål med Teleselskabet 3, som sender al data en tur over Sverige

- Målinger foretaget over et helt år giver et misvisende billede af virkeligheden

- Undersøgelsen skelner ikke mellem indendørs og udendørs dækning

- Testene er gennemført på et hav af forskellige telefoner

- TV 2 ved ikke hvordan de forskellige tests er gennemført eller hvor

- Undersøgelsen viser 3G huller i områder, hvor der ifølge teleselskaberne endnu ikke er opsat 3G dækning

- Undersøgelsen viser også mobilhuller i områder, hvor der er opsat 3G mobilmaster indenfor de seneste 12 måneder

Overdrivelse fremmer forståelsen. TV 2 viser på deres hjemmeside en iPhone med manglende dækning (Foto fra TV 2s hjemmeside). En signalstyrke på -92 dBm resulterer ikke i total manglende dækning. -92 dBm svarer til tre stregers signal på en iPhone.
Overdrivelse fremmer forståelsen. TV 2 viser på deres hjemmeside en iPhone med manglende dækning (Foto fra TV 2s hjemmeside). En signalstyrke på -92 dBm resulterer ikke i total manglende dækning. -92 dBm svarer til tre stregers signal på en iPhone.

TV 2 svarer på kritikken

Mobilsiden.dk har forelagt TV 2 resultaterne af vores lille uvidenskabelige test og stillet en række spørgsmål omkring undersøgelsen og Simon Hovmand Stilling, Digital Nyhedschef på TV 2 Nyhederne har svaret på vores henvendelse:

- Hvorfor viser TV 2s undersøgelse, at der er dårlig dækning i områder, som har fornuftig eller fremragende 3G dækning?

- "Jeg har vendt dit spørgsmål angående testen med Opensignal, der har lavet undersøgelsen for os. Til jeres ni målinger siger de:

Hver rød prik repræsenterer et område på 100 gange 100 meter hvor alle brugerne af Opensignals App i gennemsnit har rapporteret dækning på deres mobiler til dårligere end den fastsatte grænseværdi.

Grænsen på -92 dBm er sat der, fordi 3G-dataforbindelser på det niveau er begrænsede, selvom nogle overførsler vil kunne lade sig gøre.

Opensignal spørger, om jeres målinger er baseret på målinger fra to eller trecifrede antal steder inden for de 100x100 meter, eller om de kun er baseret på et enkelt punkt, hvor dækningen var bedre end den fastsatte grænseværdi? Målte I et gennemsnit på mindst 15 forskellige enheder under normal daglig brug? Blev mange af de målinger foretaget indendørs såvel som udendørs under normal daglig brug? Blev jeres målinger foretaget over mange forskellige dage og forskellige tidspunkter på dagen? (Mobildækningen svinger jo voldsomt afhængigt af tidspunkt, trafik mm.) Brugte I 3's netværk, hvor kortet specifikt viste, at 3 havde problemer?

Hvis svaret til nogen af de spørgsmål er nej, siger jeres ni målinger ifølge Opensignal ikke noget om undersøgelsens validitet. Mobilsignalerne fluktuerer voldsomt, så en håndfuld isolerede målinger siger så godt som ingenting."

Som Mobilsiden.dk test viser, så er der fremragende signalkvalitet på samtlige ni testede lokalitioner. Mobilsiden.dk har spurgt om undersøgelsen indholder både indendørs måling og udendørsmålinger, men dette har TV 2 ikke svaret på ved redaktionens slutning.

Som vi på Mobilsiden.dk har vist, så kan man altså sagtens opleve fremragende 3G datadækning selv med ned til -100 dBm, hvilket er langt under den grænseværdi på -92 dBm, som TV 2 benytter i deres undersøgelse.

Mobilsiden.dk har også spurgt TV 2, hvordan deres tests rent fysisk er blevet gennemført af brugerne, siden det åbenbart er et vigtigt kriterie ifølge svaret til Mobilsiden.dk. Heller ikke dette har TV 2 svaret på ved redaktionens slutning.

Til spørgsmålet om TV 2 anser deres undersøgelse som et retvisende billede af virkeligheden, og hvad TV 2 har gjort for at verificere undersøgelsen rigtighed, svarer Simons Hovmand Stilling:

- "Til dit spørgsmål om, hvorvidt vi mener, undersøgelsen giver et retvisende billede af virkeligheden:

Vores mening er sådan set underordnet. Vi har rådført os med en af landets fremmeste eksperter, Teleanalytiker og civilingeniør Torben Rune fra firmaet Netplan, som har nærlæst undersøgelsen. Han vurderede, at den var solid og gav et reelt billede af, hvordan danskerne oplever deres 3G-dækning. Også direktør fra teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, Jakob Willer, erkender, at undersøgelsen viser 'reelle brugeroplevelser'."

Vi har også spurgt om det ikke er et problem, at der udelukkende er brugt Android telefoner til TV 2s undersøgelse?

- "Selvfølgelig havde det være bedre, hvis undersøgelsen også havde inkluderet mere end Android-telefoner. (App'en er i øvrigt netop udkommet til iOS også). Men det faktum, at undersøgelsen er baseret på næsten 5,2 mio målinger fordelt på næsten 15.000 brugere, giver et godt indtryk af, hvordan danskerne oplever 3G-netværket." svarer Simon Hovmand Stilling og tilføjer:

- "Som det tydeligt fremgår af vores artikler, har vi sat serien i gang for at tage hul på en konstruktiv dialog, hvor alle parter kan hjælpe med at få skabt et bedre netværk. Til glæde for alle. Det, mener vi, er lykkedes."

Har du testet dit teleselskab i dag?

Som vi har gennemgået i artiklen, så har vi tilladt os at stille nogle store spørgsmål ved TV 2s undersøgelse. Men som TV 2 pointere, så har vi på Mobilsiden.dk kun testet ni tilfældige steder, mens TV 2s undersøgelse beror på mere end 5 millioners tests.

Så vi kunne godt bruge lidt hjælp fra vores trofaste læsere.

Hvad mener vores kære læsere om TV 2s undersøgelse? Ud fra jeres erfaringer, afspejler undersøgelse så virkeligheden i jeres område? Kom med dit indspark til debatten herunder.


Læs også:
- Web-TV: Hvorfor har du dårlig mobildækning (baggrund)

Forrige artikel Næste artikel
Læs Mobilsidens debatregler her


Kommentar

August 22-01-2013 11:56:04

Citatet: Something is rotten in the state of Denmark, betyder ikke, at der er noget galt med selve landet, men at der er noget galt med regenten/kongen. Da Shakespeare lavede førnævnte sætning, tænkte han på den danske konge, og ikke på landet som sådan. For dengang var kongen = staten/regeringen

Bare til info :-)

0 0
David 21-01-2013 18:41:29

Jeg har selv baggrund som civilingeniør inden for antennemålinger hos SP i faciliteter som vi har overtaget fra Nokia.

Et af problemerne i den seneste tids artikler omkring smartphone-antenner og mobilmastenetværk hos Ingeniøren, TV2 og mobilsiden er de mange konklusioner, som bliver lavet på de forskellige undersøgelser. Målingerne og testene er i sig selv fine, man skal bare drage konklusionerne med forbehold – og det synes jeg ikke journalisterne har gjort korrekt hos Ingeniøren og TV2. Det er bedre med en vild overskrift.

De videnskabelige undersøgelser hvor iPhone 5 blev udråbt til at have en elendig antenne – det var på baggrund af GSM 900 MHz. http://ing.dk/artikel/135279-her-er-antennedommen-over-ni-populaere-mobiltelefoner Jeg synes det var en underlig konklusion, da man ikke også konkludere ud fra GSM 1800 eller UMTS-båndene (3G), som også blev målt i testene. Det blev også konkulderet at Samsung Galaxy 3S havde dårligere antenne end sin forgænger: SG2S – men det var kun for GSM900 – alle andre frekvensbånd var den blevet bedre.
Konklusionen hvor iPhone 5 havde en elendig antenne var altså på baggrund af GSM 900 MHz – testene, som TV2 omtaler, er 3G.

Angående 3G-dækningsundersøgelsen som TV2 omtaler, så synes jeg selve undersøgelsen er helt fin. Den er lavet på baggrund af utroligt mange målinger på forskellige telefoner. Så er det korrekt at der kommer mange andre faktorer ind, som ekstra dæmpning af signalet pga. bygninger, træer, mobil-antennen. Og netop fordi der er så mange faktorer, som spiller ind, så er det godt at have nogle gennemsnitsmålinger. Og selvfølgelig er der usikkerheder, så man ikke direkte kan sige, at 3G signalet er dårligt i et vist område. Men man kan få en indikation om, at signalet er mindre godt i et område frem for er andet.
Så selve undersøgelsen er fin, men synes det er en forkert konklusion TV2 laver, når de siger at 3G-dækningen decideret er dårlig.

Det er fint at mobilsiden har eftertestet undersøgelsen for 3G-dækningen. Men mobilantenner har altså meget varierende udstrålingsdiagrammer. Og selv i en hvis retning (f.eks. bagsiden af mobilen), så kan det modtagende signal variere mange dB hvis man skifter polaritet (drejer mobilen 90 grader). Når mobilsiden skriver, at I har målt signalstyrker på omkring -85 dBm, så er der altså ikke langt til mobilens smertegrænse – hvis den lige bliver drejet eller der er noget beton imellem masten og mobilen.

Jeg synes de 3 undersøgelser – sensitiviteten af mobilantennen målt på Aalborg universitet, 3G-dækningsundersøgelsen som TV2 skriver om og Mobilsidens stikprøveundersøgelse er gode undersøgelser. Man bliver bare nødt til ikke at lave så sort-hvide konklusioner og mere tage undersøgelserne som indikatorer for en tendens.

0 0
Gizmo 21-01-2013 13:52:55

Jeg syntes opensignal måling er meget unøjagtig på mange steder, f.eks ved fields,bella center, og langs E20 til CPH, ved roskilde og ved højt tasstrup industriområder og city2. På disse steder er Oister svinge mellem 3-10 mbit download 1-2 mbit upload, med 3's 3g ligger på 6-12 mbit download 2-3 mbit upload, og med 3's LTE kommer jeg normal up på 15-25 mbit download 5-23 mbit upload, og det best resultat jeg måler til med speedtest, 300 meter fra mig og ingen forhindring på vej, 35.21 mbit down 27.25 up, og pingtid på 43ms.

Dog syntes jeg at hastighed falder drastisk, når jeg kommer ind i bygning i ørestad, hvor de typisk består af glas og beton, og jeg kan ikke får 12 mbit download, og 1-2 mbit upload, kun fileds som undtagelse.

Jeg er selv app udvikler og bruger speedtest daglig til test forskellig apps. Og jeg kan kun sige tv2 undersøgelse er næsten ubrugelig.

3g og 4g dækning baser på umts og lte teknologi, og jeg har læst et par artikler før, og jo flere bruger på samme telemaste, jo mindre areal kan en maste dække, dvs. flere bruger på samme maste, maste rækkevide blive mindre, både på grund af kapacitet skal deler mellem flere bruger og interferens, omvendt færre bruger på samme maste, maste rækkevide udvide. Så maste rækkevide er ikke statisk størrelse, og de er afhænger af belastning. Det er også grund til på samme lokation, oplever man bedre dækning og hastighed midt om nattet og tidlige morgen, ligger i gennemsnit på dagtimer, og relativt nedadgående mellme 18-23 og weekend, når familie Danmark hamster data hjemmefra, især i storeby som københavn. Datahastighed afhænger jo også teleselskab kerne netværk (Backbone), og hvor meget data kan disse komponenter håndtere, især i peak hour.

Jeg bruger hverken opensignal, eller teleselskabs dækningskort til at udvælge hvilken teleselskab jeg bruge. Min bedste bud er at bruge mastedatabasen.dk fra Erhvervsstyrelsen, her kan man se nærmest maste, hvilken teleselskab disse maste tilhøre, afstand til maste, om der ligger nogen forhindring mellem min lokation og maste (såsom bygning, om de er lave af mursten, eller beton glas, og terrænet som bakke så videre..), til at vurdere at hvilken dækning jeg vil få.

0 0
Gizmo 21-01-2013 14:02:00

ps. Min måling er fortage på iPhone 5 6.1 med 3's LTE, iPad 2 med oister, og galaxy III på 3.

0 0
Lex 21-01-2013 12:55:59

Jeg har et sted i gerne må teste og jeg skal nok have kaffe på kanden, for man kommer til at vente længe på 3g signal. jeg har ikke kunne få mere end edge der hvor jeg bor. i Gøttrup (9690 fjerritslev)og mærkelig nok inde i fjerritslev er det heller ikke altid jeg kan få 3g og jeg har prøvet flere forskællige mobiler.

0 0
Belgarion 21-01-2013 12:37:31

har selv rigtig dårlig forbindelse hvor jeg bor i farum. Stavnsholt området. 1-2 streger og det er ikke engang 3g man kan få fat i der. og nu snakker jeg om udendørs, er selvfølig værre indendørs. Og her ude på mit Arbejde langt ude på Amager ved vandet bag kongelunds skoven, er der intet signal 80% af dagen, ellers kan jeg snige mig op på et par streger på tlf afhængig hvor jeg er henne.. Så ja suk, de to steder jeg opholder mig mest har jeg bare dårlig signal, og det er testet af flere tlf.

0 0
Anders W 21-01-2013 12:34:57

At der er huller i det danske 3g net er vist ingen hemmlighed. Der er vist heller ingen af selskaberne der påstår at de dækker 100%.

Bor man ude i en skov langt fra master og andre mennesker, så må man forvente fårlig dækning, og man kan jo ikke forvente at 4 teleselskaber sætter master op i skoven for at du så kan have 3g netværk. Sådan er det bare.

Det sagt, så arbejder de fleste af selskaber jo på at udvide deres 3g net, så det bliver mere finmasket, så der er færre af disse huller.

Det der forarger mig i denne sag er politikernes reaktion. Der laves éen undersøgelse og straks så snakker de om påbud og EU-sager ... uden så meget som at have sat sig ind i testen eller dennes mangler. Det har mobilsiden så gjort nu, og så forventer vi vel et svar fra de to politikere omkring deres forhastede udmeldinger.

Hvis bare politikerne gad at tænke sig om inden de svarer.

0 0
Kim 21-01-2013 18:19:50

Jeg er helt enig. Trine Bramsen buldrer endnu engang derud af, og beviser derved igen at hun intet ved om det område hun er ordfører for. I bedste fald er hun bare uvidende, i værste er hun direkte dum.

Hver gang hun bjæffer op om de onde teleselskaber glemmer hun, at det er den eneste private sektor, som investerer direkte i samfundets infrastruktur. Og det for et beløb der nærmer sig hvad Staten bruger på broer og veje. Ud over arbejspladser og selskabsskat.
Og når der kommer forslag til hvordan det urentable udkantsdanmark kan komme op i nærheden af noget der ligner Højhastighedskommissionens anbefaling, fejes det af bordet før det er landet.
De der gimper der må altså lige sætte sic ind i det stof de får løn for.

0 0
Mathias 21-01-2013 12:23:26

Jeg har selv 3 og kan i hvert fald sige, at dækningen mange steder er elendig. Når jeg skal besøge min mor i Maugstrup, en by ved vojens, så har jeg ofte ingen forbindelse. Den skifter mellem noget elendigt roaming og så 3's net.. Det betyder i praksis at jeg ikke har signal overhovedet, fordi min telefon (lumia 920)forsøger, at finde ud af hvad den skal gøre.. Koster også strøm! Så efter min mening er der en del problemer, specielt med 3's netværk, hvor der ikke meget andet end 3g og 4g.

0 0
lasse 21-01-2013 12:04:35

Der er 2 prikker på kortet jeg har testet
Min gamle og nye adresse
Den ene prik er testet nede i en beton gælder
Næstent intet signal

Det andet er testet i et beton depot

Det tager testen heller ikke højde for
Så det er en ommer

0 0

Om brug af cookies