Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Justitsminister ser positivt på telefon-skanning

Justitsminister ser positivt på telefon-skanning

Politiet får måske snart mulighed for at aflytte alle telefoner inden for et afgrænset geografisk område. Justitsminister Lene Espersen ser positivt på muligheden for at indføre telefon-skanning.

Af Karim Pedersen
torsdag 21. september 2006 , 13:56
Efterhånden som mobiltelefoner har afløst fastnettet er det blevet sværere for politiet at foretage målrettet telefonaflytning. En tværministeriel embedsmandsgruppe foreslog i november 2005, at politiet skal have mulighed for at skanne alle telefonsamtaler inden for et afgrænset geografisk område, som f.eks. en boligblok. Forslaget kom ikke med i regeringens handlingsplan mod terrorbekæmpelse, der blev fremlagt i samme måned, men Justitsministeriet har i stedet bedt Strafferetsplejeudvalget om en udtalelse, som udvalget netop har afleveret.

Justitsminister Lene Espersen er positiv overfor tanken om at indføre telefonskanning.

»For mig er det afgørende, at vores myndigheder til stadighed har de nødvendige og tilstrækkelige redskaber til brug for indsatsen mod terrorisme. Jeg vil derfor se positivt på muligheden for at indføre regler i lovgivningen, der i overensstemmelse med Strafferetspleje-udvalgets lovudkast giver politiet adgang til i helt særlige tilfælde at foretage telefonskanning,« siger Lene Espersen.

Strafferetsplejeudvalget konstaterer i sin udtalelse, at telefonskanning efter udgør et særlig alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden, idet indgrebet i meget vidt omfang også vil kunne omfatte kommunikation blandt personer, som ikke er eller vil kunne mistænkes for kriminalitet.

Blandt andet af den grund finder udvalget, at afvejningen af, om der bør indføres lovgivning om adgang til at foretage telefonskanning, må anses for et i høj grad politisk spørgsmål. Dette spørgsmål har udvalget ikke ment at burde tage stilling til. Men udvalget fremhæver en række forhold, der bør indgå i den politiske vurdering.

På den ene side er tale om et indgreb, som i særlig grad kan ramme også personer, der er uden tilknytning til den lovovertrædelse, som efterforskes. Dette forhold taler for, at der skal foreligge tungtvejende grunde til ved lov at indføre en regel, der muliggør anvendelsen af et sådant indgreb.

På den anden side er der tale om et at indgreb, der ikke er væsensforskelligt fra de i praksis allerede anvendte indgreb i meddelelseshemmeligheden, der består i aflytning af en kort- eller mønttelefon el.lign., hvor der også sker aflytning af personer uden tilknytning til den lovovertrædelse, som efterforskes.

Desuden henviser udvalget til, at der allerede efter gældende ret er mulighed for at gennemføre telefonskanning i forbindelse med planlagte terroraktioner.

Strafferetsplejeudvalgets udtalelse vil nu blive sendt i høring. Når høringssvarene foreligger, vil regeringen tage endelig stilling til, om der bør indføres lovgivning om adgang for politiet til at foretage telefonskanning.

Forrige artikel Næste artikel

Få notikationer:

Læs Mobilsidens debatregler herOm brug af cookies