Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Nu sluger Facebook ikke længere din iPhones strøm

Nu sluger Facebook ikke længere din iPhones strøm

En opdatering af Facebooks iPhone-app retter op på det enormt store batteriforbrug, der har ramt mange iPhone-ejere hen over de seneste uger.

(Foto: macrumors.com)
(Foto: macrumors.com)

Facebook-appen har et ry for at være sær­de­les strøm­slug­ende og ikke særlig godt op­ti­me­ret, og særligt i løbet af de se­ne­ste uger har mange ejere af iPhones væ­ret ramt af et ab­normt højt bat­te­ri­for­brug fra Facebooks iPhone-app.

En op­da­te­ring af appen ret­ter i­følge ud­vik­lings­chef­en for det so­ciale me­dies iOS-app, Ari Grant, op på pro­blem­et. I et Facebook-op­slag for­kla­rer han, hvad der lig­ger til grund for de seneste ugers pro­blem­er med iOS-ud­ga­ven af Facebook.

Læs også: Facebook plan­læg­ger al­ter­na­tiv til ’dis­like’-knap­pen

To større pro­blem­er, som har for­år­sag­et et u­nød­ven­digt højt bat­te­ri­for­brug, er blevet (forsøgt) rettet i den op­da­te­re­de ver­sion af appen.

”Det før­ste pro­blem, vi fandt, var et ”CPU-spin” i vores net­værks­ko­de. Et ”CPU-spin” er lige som et barn i en bil, der spør­ger: ”Er vi der snart? Er vi der snart? Er vi der snart?”, hvor spørgs­målet ikke re­sul­te­rer i nogen frem­skridt i at nå de­sti­na­ti­on­en. Denne gen­tagne af­vik­ling fik vores app til at bruge mere bat­te­ri end på­tænkt”, skri­ver han i Facebook-op­slaget.

Lydløs afspilning af lyd i baggrunden

En anden fejl i appen, der også er blevet rettet med dagens op­da­te­ring, om­hand­ler hvor­dan Facebook til iOS hånd­te­re­de af­spil­ning af lyd. Efter at have set en vi­deo på Facebook, kunne lyd­sporet fort­sætte med at af­spille lydløst i bag­grund­en.

Ari Grant si­de­stil­ler det med, at det er lige som at høre mu­sik, hvor du ger­ne vil have det til at spille i bag­grunden, selv om du foretager andre ting. Det samme gjorde lyd­spor­et fra vi­deoer, men her var det u­til­sig­tet. I stedet fik fej­len bat­te­ri­for­brug­et til at stige, fordi den holdt appen vågen uden rent faktisk at gøre noget.
Af­spil­ning af lyd i bag­grund­en er der­for helt fjer­net i op­da­te­ring­en, ly­der det fra ud­vik­leren.

Læs også: iOS 9.1 ude: Stor op­da­te­ring til iPhone og iPad

Om Facebook-teamet har fået gjort op med det høje strøm­for­brug, er endnu for tidligt at sige. Det vil de kom­men­de dage, hvis ikke uger, vise, når op­da­te­ring­en rammer flere iOS-bru­ger­ne og har været in­stal­le­ret i nogle dage.

Forrige artikel Næste artikel
Læs Mobilsidens debatregler herOm brug af cookies