Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Ny aftale giver hele Danmark hurtigere mobilt bredbånd

Ny aftale giver hele Danmark hurtigere mobilt bredbånd

Dårlig internetforbindelse i blandt andet sommerhuse skal være et afsluttet kapitel.

Ingen dækning i udgants Danmark skal være slut!. (Foto: Mobilsiden.dk).
Ingen dækning i udgants Danmark skal være slut!. (Foto: Mobilsiden.dk).
Foto: Mobilsiden.dk

Du kender det sikkert, man sidder i sommerhuset med sin smartphone, og kan knapt nok foretage et telefonopkald fra sin mobil, og internet er helt udelukket.

Det vil en ny aftale der netop er blevet indgået i teleforligskredsen, sørge for bliver fortid. Aftalen betyder nemlig at man i 207 udvalgte postnumre vil få mulighed for hurtigere internet, helt op imod 10 megabit trådløst.

Aftalen kommer til at dække næsten hele Fyn, størstedelen af Lolland, kystområder på Sjælland, områder langs den jyske vestkyst, store dele af Nordjylland, Djursland og Bornholm.

Men hvordan?

Grunden til den udvidede dækning i disse områder er den snarlige auktion af 800 MHz frekvensen, der netop giver mulighed for op imod 10 megabit internet, i større områder af Danmark.

Auktionen vil betyde at teleselskaberne kan byde ind på frekvensen, og tilbyde dækning i de udvalgte områder inden udgangen af 2015.

- ”Det er meget vigtigt at sikre, at borgere og virksomheder, og også sommerhusgæster, der holder deres ferie i Danmark, har de bedste muligheder for en god bredbåndsforbindelse”, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

Som sidegevinst kan det også betyde at, hullede områder i dækningen på det nuværende netværk bliver mindre, eftersom den nye frekvens kan komme til at lappe ind over de nuværende frekvenser som dækker Danmark.

Men er dækningen 100 procent?

Den teoretiske dækning giver 99,8 procent af danskerne minimum 10 megabit mobilt internet, dog med et men.

Bakker og dale kan ifølge Ole Sohn give svingende dækning, men han mener dog at man kan regne med, at så godt som hele Danmark vil være dækket.

Vil du vide hvilke 207 postnumre der får gavn af denne auktion og udbredelsen så kan det findes HER.

Læs mere:
- Test af Telias lynhurtige 4G-hotspot
- Kommuner vil have bedre udkants dækning
- Regeringen lover bedre dækning

Forrige artikel Næste artikel

Læs Mobilsidens debatregler her


Kommentar

Kim 23-03-2012 15:14:57

Virkeligt prisværdigt at politikerene på den måde vil trække en masse investeringer i Danmarks infrastruktur ned over teleselskaberne. Hvad får de så til gengæld? Anyone?

I forvejen investerer telebranchen hvert år lige så meget i infrastruktur (netværk) som Staten gør i veje og broer. Skandinavien har nogle af verdens bedste og mest dækkende netværk - de fleste "netværksfejl" der opleves, skyldes primært at signaltrafikken øges fuldstændigt vanvittigt hvert kvartal, fordi folk henter apps der skal tjekke ind. Oftes fuldstændigt nytteløst.

0 0
Andreas 26-03-2012 11:11:12

Radiofrekvenser er en begrænset ressource, og det er derfor også kun rimeligt at der skal betales til samfundet for at få adgang til at tjene penge på dem. Man kan så være uening om prissætningen, der selvfølgelig ikke skal være urimelig. Faktum er dog, at der ikke er nogen, der tvinger teleselskaberne til at byde på 800MHz frekvenserne og dermed forpligte sig til at opfylde dækningskravene. Et selskab kan også beslutte at de hellere vil satse på LTE i byerne og så benytte deres 900MHz og 2100MHz frekvenser (som jo nu begge kan benyttes til 3G) til at sikre dækning i eks. store sommerhusområder hvor mængden af kunder gør, at det kan betale sig.
Noget jeg dog kan undre mig over er, at selskaberne tilsyneladende (jeg har i hvertfald aldrig hørt/læst om det), ikke benytteer roaming på hinandens net i noget særligt omfang (hvis man ser bort fra 3, der roamer på TDCs GSM-net i landområder). I vilkårerne for 3G-licensauktionen står der, at de enkelte selskaber skal dække 80% af befolkningen med deres eget net. Derudover står det dem dog frit for at samarbejde og roame hos hinanden. Det kan derfor undre, at der ikke engang i store sommerhusområder kan være økonomi i at et selskab udbygger sit net og lader andre operatører roame på det (mod en fornuftig pris, forstås).
Måske skyldes de manglende roamingafteler at selskaberne simpelthen ikke kan se længere end deres egen næsetip og sørge for at lave nogle prisaftaler som kan accepteres af alle parter?

0 0
evilguy 26-03-2012 12:26:22

Ang. din pointe med roaming, så er det med 100% garanti, fordi vil betyde, at teleselskaberne for konkurrencemyndighederne på nakken.

Se bare hvor meget besvær Telenor/Telia har haft med at få tilladelse til at dele deres netværk, og det er oven i købet kun en lettere avanceret form for roaming.

Hvis f.eks. Telenor skulle have en fast roaming aftale med TDC, så ville konkurrencemyndighederne gå amok.

0 0
Andreas 26-03-2012 13:24:23

Jeg tror at problemerne med Telia og Telenor hænger sammen at der er tale om en reel fusion. Ifølge auktionsbetingelserne skulle der ikke være nogen konkurrencemæssige problemer med at lave roamingaftaler når bare kravet om de 80% dækning på eget net er opfyldt - der er jo stadig tale om to selskaber og dermed er der stadig konkurrence.

0 0
evilguy 26-03-2012 15:45:54

Pas - så langt er jeg ikke inde i betingelserne. Delen med fusionen er i hvert fald korrekt, da man ved en fusion skal godkendes af konkurrencemyndighederne ELLER anden relevant offentlig myndighed jf. auktionsbetingelserne.

Men om man må lave roaming på 3G netværkene... godt spørgsmål.

0 0
Kim 26-03-2012 17:09:41

Som jeg har forstået konstallationen, så oprettes der et fællesejet selskab der så lejer netværket ud til Telenor og Telia - og andre interesserede operatører.
Derfor kommer licenserne til at ligge samme sted, og der vil ikke være tale om roaming som sådan, da netværkene i praksis er slået sammen.

0 0
evilguy 26-03-2012 18:06:08

Den præcise ordlys af konkurrencestyrelsens afgørelse kan læses her:http://www.kfst.dk/konkurrenceomraadet/afgoerelser/afgoerelser-2012/anmeldelse-af-netdelingssamarbejde-mellem-telia-og-telenor/

0 0
Kim 26-03-2012 12:22:24

Roaming, eller mangel på samme, skyldes først og fremmest at der er tale om forskellige netværk. Således bruger TDC og 3 det samme udstyr, hvor Telenor og Telia (der jo er i gang med at samle deres netværk i et) noget andet udstyr. Derfor kan man ikke bare roame mellem f.eks. 3's og Telenor's netværk.

Der hvor at jeg ser problemet i forhold til de her politiske krav ligger, er at Danmark i høj grad har behov for at teleselskaberne fortsætter deres investeringer i infrastrukturen i Dk. Hvis der ikke kan opstilles en ordenlig buisness case, så rykker investeringerne andetsteds hen, hvor de giver mening.
Derfor kan disse velmenende, men i mine øjne håbløse, krav har den stik modsatte effekt end det ønskede.

0 0
evilguy 26-03-2012 13:23:11

Det er altså ikke helt korrekt. Der er intet teknisk der forhindre roaming selskabernes netværk imellem. Det er juridiske hindringer - ikke tekniske.

0 0
Kim 26-03-2012 15:01:34

Jeg er ret sikker på at der er problemer med seemless roaming, altså hvor du ikke opdager skift under opkald / databrug.

0 0
evilguy 26-03-2012 15:10:27

Handover af taleopkald virker da fint hos 3/TDC.

At 3 så har opsat deres netværk sådan, at telefonen klynger sig til 3s eget mobilnetværk næsten uanset hvad, det er så en helt anden snak.

0 0
Kim 26-03-2012 16:01:56

Ja, mellem 3 og TDC som bruger samme udstyr :) Mit postulat er at det ikke vil virke mellem TDC og Telia/Telenor der bruger andet udstyr.

0 0
Andreas 26-03-2012 13:20:51

Jeg vidste slet ikke at det var udstyret, der sætter begrænsinger - det er godt at få at vide. Dog synes jeg ikke roamingen mellem 3 og TDC fungerer særligt godt - de tager oceaner af tid at skifte mellem 3s 3G net og TDCs GSM net - noget der virker meget hurtigere som TDC-kunde så vidt jeg husker (og også når man roamer i udlandet).
Mht. dækningskravene, så synes det er en god idé som sådan, men som du skriver, kræver det at økonomien hænger sammen. Derfor synes at selskaberne virkelig skal kompenseres for de voldsomme investeringer de er nødt til at lave uden at at kunne få pengene hjem igen pga. få brugere.
Man kunne vælge at give store rabatter i licensauktionen, eller man kunne vælge at afskaffe de store engangsbeløb og så i stedet kræve en løbende betaling for brug af licenserne. Den løbende betaling kunne så nedsættes eller helt bortfalde de første år, hvor selskaberne har store omkostninger til etablering af infrastruktur.

0 0
evilguy 26-03-2012 13:24:25

Licenserne til f.eks. 3G er også med løbende betaling. Selskaberne betale altså ikke "op front" alle pengene på én gang.

0 0
Andreas 26-03-2012 13:51:03

OK - det havde jeg faktisk glemt. Er de løbende betalinger forresten udelukkende afdrag på autionsbeløbene, eller er de en kombination af afdrag på de store auktionsbeløb og så en løbende licensbetaling?

0 0
evilguy 26-03-2012 15:11:27

Det kan jeg ikke huske helt 100%. Jeg mener, at der var en "upfront" betaling, også skulle resten af beløbet betales i rater med forfald én gang om året.

0 0
evilguy 23-03-2012 13:22:10

så læs høringsnotatet, som kan hentes her: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003367

0 0
THJ 23-03-2012 11:41:44

Den aftale der her er blevet lavet er, der kommer en udbuds runde på 800MHz frekvens, denne auktionen. giver teleselskabet der vinder love at benytte 800MHz, på sine sende master. Altså det selskab der er villig til at give mest.

Men tvinger samtidig selskabet der vinder auktionen til at sætte master op i de nævnt 207 postnummer?

udover teleselskabet bliver tvunget til opsætning af master i tyndt befolket områder eller steder hvor der ikke er helårs bebyggelse, som i sig selv er en dårlig forretning, så tager disse postnumer sig vel givet vis også betalt via lejeaftaler for telemast pladsen, eller hvordan?

er 800 MHz frekvensen, virkelig så værdifuld eller er det bare for mig, det lyder som en meget dårlig deal for teleselskaberne ?

0 0
evilguy 23-03-2012 12:49:29

@THJ:

Nej, det er kun et krav at ét selskab skal dække området. Landet er delt op i 3 områder, som teleselskaberne så kan tilbyde at dække - eller betale sig fra ikke at skulle dække. Pris per område som teleselskabet ikke ønsker at dække: 10 mio kroner.
Mindst ét selskab skal dog dække hvert område, men der er ikke noget krav om at det er teleselskabet selv der dækker området. De skal blot give adgang til dækningen - TDC kunne altså betale f.eks Telenor/Telia for at dække et område. Det er heller ikke noget krav at det bliver dækket med LTE - det kunne være med Wimax eller 3G - eller en helt anden teknologi.

0 0
Peter 23-03-2012 10:59:43

Jeg tror der er lidt forvirring her - og så er prcæsise definitioner jo vigtige!
Så vidt jeg kan se er den korrekte benævnelse for GSM-800 = GSM-850 som altså er båndbredder omkring 850 Mhz! (som understøttes af de fleste mobiler...)
Se: http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands#GSM-850_and_GSM-1900

0 0
evilguy 23-03-2012 11:08:51

Nu skal du ikke blande GSM på 850 MHz ind i sagen. Det har ikke ngoet med de såkaldte 800 MHz frekvenser at gøre...

Såkaldte 800 MHz frekvenser - som rent teknisk faktissk starter i den øvre del af 700 MHz spektrummet - kaldes 800 MHz.

GSM 850 er frekvenser som benytter i f.eks USA, men disse frekvenser har ikke noget at gøre med de teknologi neutrale 800 MHz frekvenser.

0 0
Jacob Smidt 23-03-2012 11:06:52

@Peter: Tak for din henvendelse men nu er det desværre sådan at der her er tale om LTE netværk og ikke GSM.

Vi har tidligere også omtalt at det er dette netværk som der i fremtiden vil komme på auktion hos teleselskaberne, også andre medier har i længe omtalt dette netværk.

Og så vidt jeg er orienteret kører vi slet ikke på GSM-850 netværk herhjemme

0 0
Tommy 23-03-2012 11:14:06

Cool nok, mente også 800mhz var en af LTE mhz-områderne.

I må da gerne skrive ind i artiklen at der er tale om LTE så folk ikke automatisk tror de kan få gavn af den. Der er vel nærmest ingen mobiler på det danske marked der endnu understøtter 800mhz, men når de kommer kan dette jo være ekstra bonus-info som gør det ekstra interessant at skifte en ældre model ud med en ny.

0 0
23-03-2012 10:42:14

I kilden snakkes der om postnumre..

0 0
Jacob Smidt 23-03-2012 10:45:31

Det er korrekt, det er en misforståelse herfra, tak for oplsyningen ;)

0 0
Om brug af cookies