Mobilsiden.dk  /   Nyhedsoversigt  /   Skat vil overvåge din telefon

Skat vil overvåge din telefon

Retskendelser for udlevering af følsommme data? Det bruger man ikke hos Skat.

Skat kræver, at teleselskaberne uden en retskendelse skal udlevere personfølsomme data. Det skriver Computerworld.dk på baggrund af breve, som Computerworld har fået forelagt.

Skat kræver på baggrund af den såkaldte Skattekontrollov, at teleselskaberne udleverer blandet andet oplysninger om hvilke telefonnumre, der er ringet og SMSet til, samt hvor opkaldet er foretaget.

Eller som Skat formulerer det: “detaljerede regningsspecifikationer i videst muligt omfang i al den tid, som teleselskabet har haft den konkrete person som kunde”.

De selv samme data skal teleselskaberne udlevere til politiet og efterretningstjenesten i sager om organiseret kriminalitet eller terror, der efter gældende strafferamme kan give mindst seks års fængsel. Teleselskaberne må dog ikke udlevere oplysningerne med mindre en dommer har vurderet sagen og givet tilladelse.

Skat mener dog ikke at en dommer skal vurdere sagerne for at få oplysningerne udleveret, og Skat truer derfor teleselskaberne med dagbøder, såfremt de ikke udleverer de personfølsomme data.

Teleselskaberne er pålagt i bogføringslovgivningen at opbevare detaljerede oplysninger i op til fem år, og det er disse data, som Skat vil have adgang til uden en dommerkendelse.

De detaljerede informationer, som teleselskaberne ligge inde med, skal ikke forveksles med de næsten identiske data der gemmes på baggrund af den udskældte logningsbekendtgørelse. Disse data skal nemlig slettes efter et år.

Opfølgning: Professor - Skat har ret til oplysningerne

Forrige artikel Næste artikel
Læs Mobilsidens debatregler her


Kommentar

07-12-2011 10:09:55

En ny grundlov tak og indtil da håber jeg at skat bliver forhindret i uhindret at få adgang til de oplysninger.

At staten på den måde bidrgaer til overvågningssamfundet er smagløst.

0 0
evilguy 07-12-2011 11:45:20

Dvs. Skat uden dommerkendelse kan få udleveret alle dine oplysninger om hvem du har ringet og sms'et til og hvor det har fundet sted? Og uden en anden begrundelse end at du har snydt med 5 km i din kørselsafgift?

Grundlovens paragraf om boligens ukrænkelighed og privatlivets fred blev lige voldtaget og stranguleret af Skat.

0 0
Henrik 07-12-2011 11:52:12

Nemmerlig. Folk der ikke fatter de basale regler for et demokrati og retsstat, fortjener ikke at leve i et. Så simpelt er det.

0 0
07-12-2011 11:51:13

Om de selv henter det, eller om du selv skal stille med det er vel ligegyldigt ?

Og hvis du har rent mel i posen kan det vel også være ligegyldigt ?

Og med hensyn til kørsels afgift, så er der jo både google maps og krak...

0 0
evilguy 07-12-2011 12:14:36

@N: Det er ikke et spørgsmål om at "have rent mel i posen".

Det er et spørgsmål om man accepterer den grundlov vi har i Danmark - den grundlæggende lov som regulerer al anden lovgivning i landet.

Når Skat på den måde skider højt og helligt på Grundlovens paragraffer, så bliver jeg fortvivlet på demokratiets fremtid i Danmark.

Måske "rebellerne fra ungeren" havde ret, og der virkelig er noget galt i Danmark med det såkaldte demokrati.

0 0
07-12-2011 12:33:41

Jamen jeg kan da sagtens se problematikken. Men jeg vil gerne "ofre" lidt for at komme de brodne kar til livs.

0 0
evilguy 07-12-2011 13:23:20

@N: Du skræmmer mig virkelig. Men som ordsproget siger: "Skik følge eller land fly".

Jeg vil ønske dig god rejse til en af de "dejlige" lande, der vil tage imod dig med åbne arme: Syrien, Iran eller Nord Korea.

0 0
07-12-2011 13:46:58

Slap da lige af et øjeblik, der er fandme da langt fra at skat kan se hvem du har ringet til, og så at sammenligne det med hitler/tyskerne i 30'erne. For ikke at tale om de andre mindre heldige lande.

0 0
evilguy 07-12-2011 14:18:30

@N: Nu bragte jeg ikke Hitler på banen, men skræmme eksemplet er ikke taget helt ud af luften. Historien kan lære os meget, hvis vi gider sætte os ned og læse om dem (eller bare se DR2 hver aften mellem 18-19).

Skats voldtægt af grundlovens paragraffer er bare første skridt - snart kommer der mere.

0 0
07-12-2011 14:27:27

Jeg kommenterede både dit og henriks indlæg i et, da de var af nogenlunde samme karakter.

Hvis du læser rundt omkring på nettet, så er sagen beskrevet andre steder, hvor div. f.eks. en siger at skat såmen er i sin gode ret til at gøre det. Så længe det ikke er en strafferetslig sag de har kørende.

Og jeg har jo på ingen måder sagt at den danske grundlov skal tilsidesættes, jeg har bare ikke noget imod at give SKAT lidt ekstra metoder til at inddrive gæld osv hos plattenslagere og div. klaphatte der åbenbart ikke vil betale til fællesskabet som os andre.
Så må skat sq gerne se at jeg har ringet til onkel per, og til hustru'en eller hvem faen jeg ellers har snakket med. De får jo ikke af vide hvad der er blevet snakket/skrevet om.....

0 0
evilguy 07-12-2011 15:24:30

@N: Jeg citater fra Grundloven:

§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

Længere er den ikke. Uden en retskendelse, så er det en overtrædelse af Grundloven.
Hvis Skat mod forventning skulle have lovhjemmel til at omgså §72, så er den helt galt - dvs. Skat må læse alle dine breve, dine e-mail, de må undersøge alle dine papirer uden en dommerkendelse, de må aflytte dine telefonsamtaler, de må beslaglægge dine ting (overtræde §73 i Grundloven).

Dvs. hvis politiet ikke kan få en dommmerkendelse til at rensagde dit hjem og dine ting, så ringer de bare til deres venner hos Skat, som laver en "bogus" anklage om skattefusk, og fluks så får myndighederne adgang til at rensage dit hjem, gennemrode dine ting og aflytte din telefon, e-mail, breve og samtaler med andre folk.

Den slags kaldes også en totalitær start - modsætningen til en retsstat.

0 0
Kim 07-12-2011 15:56:15

Det er et meget meget hurtigt og ukorrekt spring du laver der.

Skat får adgang til døde, historiske data - ikke ransagninger, overvågning eller aflytninger. Eller indholdet af samtaler, men udelukkende tidspunkter og lokalisationer.

0 0
evilguy 07-12-2011 16:29:51

Mig bekendt så er der stadigvæk tale om en overtrædelse af Grundlovens §72, da disse data er private, hvilket også er grunden til at f.eks. politiet skal have en dommerkendelse for at kunne få dem udleveret.

Jeg er sådan set ligeglad om der er tale om retsplejeloven eller om Skattekontrolloven.

Hvis Skat virkelig har adgang til teledata uden dommerkendelse, så er det en skandale. Skat behøves ikke undersøge om jeg befinder mig hos kæresten eller hos ex-kæresten, bare fordi jeg har ændret min forskudsopgørelse eller sat 3 km mere på i kørselsfradrag. Og skat skal da ikke blande sig i at jeg nogle gange ringer til service 900 nummere, eller undersøge hvor jeg befinder mig når jeg ringer til tlf. 44858590.
Det kaldes overvågning - også selvom dataerne er hele 12 timer gamle.

Læs evt. også:
http://da.wikipedia.org/wiki/Teledata_%28jura%29

0 0
Kim 07-12-2011 17:13:24

Så præcise er de data næppe - ligesom Skat næppe vil afsætte ressourcer til at finde ud af dit kørselsfradrag.

(hvilket jo beregnes efter din Folkeregisteradresse og ikke hvor du vælger at sove - en sviptur til Harzen en torsdag aften, giver dig jo heller ikke større befordringsfradrag dagen efter)

Omvendt hvis du har opgivet at bo i Harzen, og derfor ikke betaler skat i Dk, så vil Skat kunne se om du opholder dig for meget i Dk til at det kan passe. Og det vil typisk være den slags sager, hvor det vil kunne betale sig at gå data igennem.

0 0
evilguy 07-12-2011 17:33:42

@Kim: Du skal hæfte dig ved det principielle ved brevhemmeligheden - ikke hvilken nytte Skat kan have af at kontrollere folk eller hvor store eller små fisk de vil gå efter.

De data som Skat for adgang til kan placere dig i en radius på nogle få hundrede meter. De kan se hvem du har ringet til (og en omtrent placering) og hvem der har ringet til dig. De kan altså se tid, sted og hvem du har talt med.

Dette kan de så gøre helt uden en dommerkendelse. Det samme kan hverken politiet eller efterretningstjenesten uden en dommerkendelse.

En ganske almindelig skattemedabejder kan altså sidde og kontrollere om naboen er utro eller hvad Mads nede fra klubben lavede sidste tirsdag. De skal bare have en "mistanke" om noget.

0 0
Kim 07-12-2011 17:45:18

Der er lige to ting...

For det første, vil der ikke være tale om 3-punktspejlinger. Skat har adgang til bilag, dvs. den faktura du får tilsendt. Det er der i bund og grund intet nyt i - der er anvendelsen der nævnes der er det nye.

Den anden ting er, at ja - din nosey nabo der arbejder i skat, vil kunne kigge i din telefonregning. Men! For det første, så vil det jo ikke være sådan, at Skat få et live-feed fra teleselskabernes faktureringsprogrammer. Skat skal have en grund til at rekvirere data fra teleselskabet, dvs. at du i forvejen bliver undersøgt.
For det andet, så vil din nosey nabo begå en kriminel handling, hvis vedkommende kigger i dine skattesager uden denne gyldige grund.
Ganske ligesom hvis vedkommende gør det i dag, for at tjekke dit kørselsfradrag.

Jeg er fuldstændigt med på de principielle overvejelser - sagen er bare, at der som sådan ikke er noget nyt i det, eller love der ændres. Det eneste nye er, at man vil kigge på kunden og ikke sælgeren. Og det vil du alligevel også gøre i en krydsrevidering.

0 0
Kim 07-12-2011 14:01:50

Enig, det er galopperet helt af sporet for de herre. Det ligner en debat man kunne finde på Nationen - langt langt langt under lavmålet for "argumentation".

0 0
Henrik 07-12-2011 14:09:54

Ok, så du kan ikke se noget retssikkerhedsmæssigt problem i, at myndigheder som Skat kan kigge frit i folks private anliggender.

Ja, det er sgu flot.

0 0
Kim 07-12-2011 14:23:59

Jo og nej - for Skat må jo, som vi vist efterhånden allesammen ved til hudløshed, ikke give de oplysninger videre til andre myndigheder, instanser eller spindoktorer.

Til gengæld er det ulovligt at lyve overfor Skat (Folkeregisteret osv) eller andre offentlige myndigheder, det står minsandten også i Grundloven.

Så hvis dit spørgsmål er, om jeg kan se et problem i at Skat kontrollere om du bryder Grundloven (og snyder mig og resten af befolkningen), ved at kontrollere teleselskabernes regnskaber - og tangere overvågning - så er jeg ikke så nervøs.
Der er tale om historiske data, ikke realtime overvågning.
Desuden er der som sådan ikke noget nyt i det, Skat har altid kunnet kræve bilag 5 år tilbage. Forskellen ligger i at man krydsrevidere kunden og ikke selskabet.

0 0
Henrik 07-12-2011 12:50:45

Sjovt. Det var også det tyskerne var parat til i 1938, da Hitler kom til. Sorry to say, men du fatter ikke en bjælde.

0 0
Henrik 07-12-2011 12:52:26

...ups, 1933, skulle der stå.

0 0
Kim 07-12-2011 11:16:57

I det omfang at det drejer sig om skatteunddragelse, ser jeg intet problem i det. Hvis det er så meget bedre at bo i andre lande, så må vores sportsstjerner osv. tage konsekvensen. Det der fis med det bedste af begge verdener, det giver jeg ikke en fis for. Det er bare at betale ved kasse et, eller forsvinde - et valg der forøvrigt er åbent for alle.

0 0
Henrik 07-12-2011 11:51:03

"Det er bare at betale ved kasse et, eller forsvinde - et valg der forøvrigt er åbent for alle."

Jep, og forsvinde er også det de fleste gør fra DK. Altså dem som kan finde ud af, at arbejde og skabe værdi.

0 0
Kim 07-12-2011 12:06:03

Problemet er jo ikke dem der forsvinder, det gør de alligevel. Problemet er dem der lades som om, men alligevel bliver fordi fordelene - især når man ikke betaler for dem - alligevel er større.

0 0
Henrik 07-12-2011 12:49:22

Der er masser af arbedspladser der forsvinder væk fra DK for tiden, og det bliver kun værre med den nye regerings politik med hævelser af i forvejen verdens højeste.

Tro mig, de driftige kan sagtens undvære det danske velfærdssamfund. Problemet er, at det danske velfærdssamfund ikke kan undvære dem. Befolkningen og de røde er bare for uintelligente til at forstå dette.

Man rider som man sadler.

0 0
Kim 07-12-2011 13:44:40

Men det er jo ikke dem vi snakker om, de driftige der vitterligt flytter ud af landet.

Og problemmet er ikke vores skattetryk, det er en latterlig ensidig måde at anskue det på. Vores system kan slet ikke sammenlignes med f.eks. USA's - desuden tjener vi jo altså også væsentligt mere end de fleste andre, derfor er skattetrykket et mindre FAKTISK problem.
Det er f.eks. rigtigt nok at man i USA ikke betaler mere end et par pct i skat, men lønningerne er også gennemsnitligt væsentligt lavere.
Det er ren idioti for private at kigge på skattetrykket alene. Du er nødt til at kigge på real indkomst, og der ligger vi rigtigt lunt i det - og det er grunden til at arbejdspladserne flytter ud af landet.

Hvis du mener vi skal sænke skatten for at være konkurrencedygtige, er du så villig til samtidigt at gå ned i løn?

0 0
07-12-2011 11:57:18

Nårh ligesom mac D osv... Eller vores egen statsminister, folk der lige jonglere lidt med reglerne, så der kommer ekstra profit i egen lomme....

0 0
Henrik 07-12-2011 12:47:01

McD? De betaler da både selskabs-skat i DK, samt alle de tusinde ansatte de har i DK som betaler skat af deres løn.

Er du retarderet?

0 0
07-12-2011 13:45:09

At jeg er af en anden mening end dig, syntes jeg satme ikke giver dig ret til at svine min person til.

0 0
07-12-2011 10:34:49

Det er da bare i orden... Så kan vi få alle de latterlige svindlere ned med nakken...

0 0
Henrik 07-12-2011 11:49:44

Du fortjener kraftedme ikke at leve i en retsstat. Idiot.

0 0
07-12-2011 11:55:54

Uha er der en der begynder at blive nervøs for at få besøg af skatte far ?

0 0
Henrik 07-12-2011 10:11:23

HØRT!

0 0
Kim 07-12-2011 10:07:03

Men tilsyneladende fuldstændigt efter bogen.

Men mon ikke modsvaret bliver en slags abbonementsordning på taletidskort, så vores stakkels plagede millionære kan skjule deres skattefusk via anonyme numre?

0 0
Allan 07-12-2011 10:22:07

I flere og flere lande kommer der krav om at man skal forevise ID ved oprettelse af et taletidsnummer (eksisterende numre, hvor der ikke bliver forevist ID indenfor en bestemt dato bliver simpelthen spærret) - sikkert for at have bedre mulighed for diverse efterforskning, så jeg tror ikke Danmark får lov at gå i den modsatte retning.

Ovenstående er dog foreløbigt primært set i lande med meget stor andel af taletidskort (f.eks. Afrika, Asien, Sydamerika) - men det er nok kun et spørgsmål om tid, før vi bliver tvunget den vej også.

0 0

Om brug af cookies