Mobilsiden.dk  /   Tips  /   Tip: 20 tricks til din Nokia 5800 XpressMusic

Tip: 20 tricks til din Nokia 5800 XpressMusic

Mobiltelefonerne er fyldt med hemmelige genveje og tricks man ikke tænker over i dagligdagen. Her har vi samlet 20 tricks til Nokia 5800 XpressMusic.

I denne artikel får du 20 tips til, hvordan din hverdag med Nokia 5800 XpressMusic kan blive lettere og bedre.

Både nybegyndere og mere øvede kan være med.

Hvis du har nogle tips andre kan have glæde af, så skriv dem endelig i kommentarboksen der findes nederst i artiklen.

1. Hvordan bruges tastaturlåsen?

På mobilens højre side sidder en lille skydekontakt.

Ved at skubbe denne en gang op, aktiveres tastaturlåsen. Tryk en gang mere for at låse op igen.

1. Tastelås
1. Tastelås

2. Få tastaturet frem under en samtale!

Når du ringer til f.eks. en virksomhed eller din telefonsvarer har du ofte brug for telefontasterne.

Du kan åbne disse ved at trykke "opkald" på touchskærmen nederst til højre mens samtalen er i gang. "Afslut" lukker kun telefontasterne og afslutter således ikke samtalen.

2. Afbryd mikrofon
2. Afbryd mikrofon

3. Sådan afbrydes mikrofonen!

Mens du har en samtale kørende kan du trykke på ikonet "Lyd fra" hvis mikrofonen midlertidigt skal afbrydes.

Når denne funktion er aktiveret kan modparten ikke høre hvad du siger.

Funktionen "Parker" sætter samtalen på pause og afbryder også mikrofonen. Når "Parker" bruges står der "På standby" i displayet hos den person du taler med. Tryk på knappen igen for at genoptage samtalen.

4. Hvordan laves genkald?

Ved trykke på den grønne opkaldstast hentes oversigten over de seneste opkald frem.

Ønsker du at ringe igen til det senest benyttede nummer trykkes en gang mere på den grønne tast.

Der kan ringes til andre tidligere numre, ved at klikke på nummeret på skærmen én gang og derefter trykke opkaldstast.

4. Genkald
4. Genkald

5. Søg en person i kontaktlisten!

Inde i listen over kontakter er der nederst et søgefelt.

Ved at klikke på denne kommer bogstaver som matcher kontaktpersonerne frem. Tast på bogstavet for at søge en kontakt som er i listen.

Søgefeltet viser kun bogstaver som er tilgængelige i søgningen - præcis som når et vejnavn indtastes i en GPS.

5. Søg efter kontakt
5. Søg efter kontakt

6. Sådan sendes et visitkort!

Ved at holde fingeren et øjeblik på en kontaktperson frembringes en lille menu.

Fra denne vælges "Send visitkort". Mobilen spørger om du vil sende som besked eller Bluetooth.

Bemærk: Visitkort vises kun 100% korrekt på andre Nokia-telefoner.

6. Visitkort
6. Visitkort

7. Sådan sender du SMS fra kontaktlisten!

Gå i kontaktlisten og tryk én gang på navnet du vil sende en SMS.

Nederst på skærmen ses tre ikoner. Det midterste forestiller en kuvert. Tryk på denne for at åbne en ny besked til personen.

7. SMS fra kontaktliste
7. SMS fra kontaktliste

8. Genvej til vækkeuret!

Når du står på mobilens forsideskærm kan vækkeuret åbnes ved at klikke én gang på uret i venstre hjørne.

8. Vækkeur
8. Vækkeur

9. Åben kalenderen fra hovedskærmen!

Tast én gang på datoen øverst. Fra menuen der kommer frem vælges "Åben kalender".

<p>9. Kalender</p>

9. Kalender

10. Hvordan sætter jeg Nokia 5800 til lydløs?

Fra forsiden på mobilen tastes én gang på datoen hvorefter en menu kommer frem. Herfra kan lydløs, møde osv. vælges.

Tryk en gang mere på datoen og vælg "Normal" for at sætte mobilen tilbage i normaltilstand.

Et kort tryk på slukknappen i toppen på mobilen åbner også en genvejsliste til profiler.

10. Lydløs
10. Lydløs

11. Slå Bluetooth til og fra!

Tryk lige til venstre for batterisymbolet på skærmen og vælg forbindelsessymbolet der kommer frem.

Herefter er du i menuen for forbindelser hvorfra Bluetooth kan aktiveres eller deaktiveres.

11. Bluetooth
11. Bluetooth

12. Sådan skifter du mellem åbne programmer!

Nokia 5800 kan køre flere programmer på én gang.

Hold menuknappen inde for at åbne listen med programmer der aktuelt er åbne. Klikker du på et af ikonerne skiftes til det valgte program.

Denne liste kan også åbnes mens du står i inde i et åbent program.

12. Skift mellem programmer
12. Skift mellem programmer

13. Sådan lukker du åbne programmer!

Hvis der kører for mange programmer i baggrunden på mobilen kan den blive lidt sløv.

Ved at holde menuknappen nede åbnes en liste over de programmer som aktuelt er aktiv.

Hvis fingeren et øjeblik holdes på ikonet, vises menumuligheden "afslut".

13. Luk programmer
13. Luk programmer

14. Vis SMS-beskeder i grupper

Når SMS-indbakken er åben kan du trykke "Valg" - "Indstillinger" - "Andre". Nu ser du muligheden "Vis beskeder i grupper".

Tryk på punktet for at skifte til "Ja". Herefter vil beskederne være grupperet i datogrupper.

14. SMS-beskeder i grupper
14. SMS-beskeder i grupper

15. Vis SMS-beskeder efter afsender

Som nævnt i punkt 14 har Nokia 5800 XpressMusic forskellige muligheder for at gruppere beskederne.

Når du har valgt grupper kan du efterfølgende vise beskederne grupperet efter afsender. Gå i indbakken og tryk "Valg" - "Sorter efter". I menuen vælges "Afsender".

15. SMS-beskeder efter afsender
15. SMS-beskeder efter afsender

16. Hvordan kopieres indhold fra SMS-beskeder?

Det er muligt at kopiere hele beskeder eller udvalgte sætninger fra fra en åben besked på denne mobil.

Åben blot SMS-beskeden. Hold fingeren et øjeblik på teksten og træk. Når du slipper fremkommer menuen "Kopier".

Indholdet kan indsættes i en ny besked. Start ny SMS og tryk på ikonet med tre striber - vælg "Sæt ind".

16. Kopier SMS-beskeder
16. Kopier SMS-beskeder

17. Genvej til ulæste SMS'er!

Hvis der er SMS'er i indbakken som ikke er læst kan hurtig åbnes.

Tryk på beskedikonet ved siden af batterimåleren. Fra den lille menu trykkes på beskeden der kommer frem.

17. Ulæste beskeder
17. Ulæste beskeder

18. Gør SMS-teksten større!

Når du har en SMS åben kan du gøre teksten større eller mindre. Tryk "Valg" - "Skiftstørrelse" og den ønskede.

18. Skriftstørrelse
18. Skriftstørrelse

19. Sådan flyttes ikonerne rundt i hovedmenuen

Hovedmenuen på Nokia 5800 XpressMusic kan tilpasses til dine behov.

Tryk på menuknappen og derefter punktet "Valg" på touchskærmen.

"Organiser" åbner funktionen Organiser Menu.

Sæt fingeren på det ikon du vil flytte og træk det til den ønskede placering. Tryk "Udført" for at gemme indstillingerne.

19. Flyt ikoner
19. Flyt ikoner

20. Gør ringetonen lysløs når mobilen ringer

Ønsker du at slukke ringetonen mens den ringer kan du blot vende mobilen så den ligger med skærmen ned mod bordet.

Ringetonen stopper straks men telefonen fortsætter med at ringe.

Det er også muligt at trykke på touchtasten "lydløs" der har samme funktion.

Menupunktet "Send besked" giver dig mulighed for at sende en standardbesked om at du ringer tilbage. Når punktet vælges slukkes ringetonen.

20. Lydløs
20. Lydløs

Fotokilde: Alle billeder på denne artikel er leveret af Nokia. Derfor er teksterne på billederne på norsk.


Nokia 5800 XpressMusic - billigste pris fra -kr.
Forrige artikel Næste artikel

Få notikationer:

Læs Mobilsidens debatregler herOm brug af cookies