Mobilsiden.dk  /   Tips  /   Sådan må du bruge mobilen i bilen

Sådan må du bruge mobilen i bilen

TIP: Må du holde telefonen i hånden, når du kører bil? Må du tale i telefonen? Må du sende SMS-beskeder? Her fortæller vi hvad du må og ikke må.

Færdselslov paragraf § 55
Færdselslov paragraf § 55

At føre samtale i mobiltelefon under bilkørsel er forbudt. Det er nok det de færreste i tvivl om. Men hvordan må man helt præcist gebærde sig med mobiltelefonen, når man sidder bag rattet?

I færdselslovens § 55 a lyder det:
 ”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.”

Den del har de fleste nok forstået, men hvor må mobiltelefonen egentlig ligge og må man have mobiltelefonen i hånden, når et opkald skal besvares, eller man selv skal ringe op til nogen?

Ingen telefon i hånden

I henhold til færdselsloven må du ikke holde telefonen i hånden, selv blot for at besvare et opkald – ej heller hvis du skal foretage et opkald eller se hvem der ringer til dig. Ligesom også det at sende sms-beskeder, eller andet, også er ulovligt.

Hvor du har placeret din mobiltelefon er for sagens skyld lige meget, den kan sidde i en holder, være i jakkelommen eller placeret i konsollen i midten eller på sædet – det er lige gyldigt.

Så lovlig mobil-opførsel er, at du enten har et headset med en dedikeret knap der kan tage telefonen ved opkald, eller en højtaler placeret i bilen der enten er indbygget eller en ekstern løsning som eksempelvis Jabra Freeway.

Har du løftet telefonen, så har du benyttet håndholdt mobiltelefoni i lovens forstand og kan straffes derefter.


Læs også:
 - I Sverige må mobilen bruges i bilen

Forrige artikel Næste artikel

Læs Mobilsidens debatregler her


Kommentar

26-06-2012 13:26:42

Den skal være fastmonteret i en holder - du får en bøde hvis du har den i lommen, hvis den ligger på sædet eller lign. selvom du bruger et headset.

Det er meget svært, at finde noget om det nogen steder, og der står ikke umiddelbart noget i færdselsloven - medmindre man graver og nørder lidt.
Jeg håber da ikke i sidder og fedter med jeres iPad under kørslen, så burde I ikke have kørekort.

0 1
Kim Harder 26-06-2012 14:25:40

Hvis den ligger på et sæde, i en lomme eller taske, så er mobilen ikke håndholdt.

1 0
BSG 26-06-2012 15:08:52

Den må ligge hvor som helst, så længe den ikke er håndholdt og er til besvær for kørslen.

0 0
26-06-2012 16:08:38

Nej den skal være fastmonteret. Hvis I nørder lidt i det, så er der en vejledning til §55a, hvor det står i - har ikke selv fundet den, men har fået den udleveret på min køreskole. Jeg kan spørge i dag hvor han har fundet det henne. Men JO den SKAL være fastmonteret.

1 1
Kim Harder 26-06-2012 16:22:15

Passer ikke, så ville 75% af de danske belister kunne få en bøde, hvis politiet stoppede dem, og undersøgte hvor deres mobiltelefon befinder sig. Den holder simpelhen ikke.

Hvis det skulle være tilfældet, så er jeg sikker på, at så ville der allerede være sager i dagspressen omkring dette emne.

Så det er ikke noget politiet tjekker, når de stopper bilister.

0 0
26-06-2012 17:21:40

Du må selv om, om du ikke vil tro det. Han har givet os det på papir, så det må du sgu selv om ;) men det er rigtigt. Men gør da hvad i vil - I er advaret..

0 0
Kim Harder 27-06-2012 01:34:13

Jeg tjekker lige hos politiet, hvordan de håndterer disse regler. Det lyder stadig som en total misforståelse af loven.

0 1
26-06-2012 16:16:11

Det er helt præcis betænkningen bag loven - det som man vil med loven. Det er fx også det en dommer vil kigge på, hvis en sag kommer for retten. Den fylder 4-5 A4 sider og derfor står det ikke i loven - endnu! Sagde han. :)

1 1
Halby 14-04-2012 16:14:24

Det som gør loven lidt meningsløs er at man stadig kan tale i walkie talkie lige så tosset man vil

1 0
Jan Ålund 15-04-2012 08:49:36

Det er faktisk heller ikke lovligt ;)

0 0
Halby 15-04-2012 11:29:17

Bare hvis du ikke kan finde det Jan Ålund


Ifølge Færdselslovens § 55 a. står der:
Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af
håndholdte mobiltelefoner.
Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med
transportministeren fastsætte nærmere regler om brug af andet
teleudstyr og lignende under kørsel.

Der henvises til et cirkulære fra 15. juni 2008 blev vejledning nr. 77 af 19. maj 1998 om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel ophævet, jf. cirkulære nr. 29 af 6. juni 2008.

3.6. Forbudet omfatter ikke »andet teleudstyr«, jf. bestemmelsens stk. 2. Dette vil bl.a. være
* teleterminaludstyr, som anvendes over det offentlige person søgenet (OPS),
* teleterminaludstyr, som anvendes over European Radio Messaging System (ERMES), og
* de landmobile radiotjenester (LMR), herunder de såkaldte lukkede landmobilradiotjenester, der anvendes til kommunikation af bl.a. politiet, redningsberedskabet, taxiselskaber m.v.

Det er altså fuldt ud lovligt at benytte sin radio i bilen, da den går ind under "m.v."

Tingene kan findes i deres helhed her:
http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vej19980077-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=cir20080029-full&q=+%22espersen+anette%22

http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=skr20080031-full&q=+%22forbuddet%22

Der findes ikke nogen steder i loven hvor "håndmikrofon" er nævnt. Men det pointeres fra flere indstanser at begreberne "mobiltelefon" osv. skal forstås i den normale forstand. Altså en mobilos man har i lommen.
Derfor skal de nævnte LMR og Walkie-anlæg også forstås i den normale forstand, hvilket er en radio med håndmike,sådan som politi, falck og taxi benytter.
Da loven er lige for alle, gælder disse regler også amatørradio.
Erfaringen viser da også at hvis man bliver stoppet er betjentene, hvis de overhovedet vipper med et øjenbryn, mest interesseret i om man har licens til at sende på sine radioer. Så husk din licens sammen med kørekortet hvis du har en.

0 0
Jan Ålund 17-04-2012 08:02:25

Halby fordi du ikke kan se noget på skrift der forbyder det! så er det ikke samme som at det er lovligt eller ikke.
Du skulle du prøve at læse loven i stedet for. Den er faktisk såre simpel. Der står at du skal udvise agtpågivenhed! Nu kan jeg jo regne ud at du ikke ved hvad det betyder.

Det betyder at du ikke må foretage dig noget som kan fjerne opmærksomheden fra at fører din bil. Og der er mange mennesker som får en overraskelse når bøden triller ind ;)

Så hvis du bruger din Walkie overtræder du med stor sansynlighed loven. Politiet træder ind hvis de mener det fjerner din opmærksomhed eller hvis det resulterer i en skade.

0 0
Morten Jensen 17-04-2012 09:04:17

Kan du så forklare, hvorfor man har set sig nødsaget til at vedtage en specifik lov der forbyder samtaler i håndholdte mobiltelefoner? Det bør jo, efter din mening, hører til under at udvise agtpågivenhed.

2 0
Morten Jensen 15-04-2012 10:32:43

Som Halby nævner, så jo, det er helt lovligt at anvende f.eks. Walkie talkie under kørslen.
Det er i princippet også lovligt at føre en mobilsamtale i håndfri installation, samtidig med at man holder telefonen op til øret. Det er kun ulovligt hvis man anvender telefonens højtaler og mikrofon.
Det er jo det der for denne lov til at virke fuldkommen latterlig, og i bedste fald overflødig.
Man bør i stedet slå ned på alle tilfælde hvor føreren er ukoncentreret, uanset hvad det skyldes.

0 0
Halby 15-04-2012 09:29:58

Så se her

http://www.a1koereskolen.dk/Sider/biltelefon.htm

0 0
Halby 15-04-2012 10:17:57

Det er fordi at Politi, Falk osv bruger det ja du må endda tale i mobilen hvis det er en gammel fastmonteret med rør

Så det er kun for at alm. folk ikke skal tale i mobilen

0 0
Morten Jensen 15-04-2012 10:33:39

Ja medmindre den fastmonterede telefon anvender GSM eller NMT netværket. :)

0 0
Kim Harder 14-04-2012 14:36:12

citat: At føre samtale i mobiltelefon under bilkørsel er forbudt.


Det er det samme som, at sige, man slet ikke må tale i mobiltelefonen. Altså den bør ligge i bagagerummet, når man kører bil.

Skulle der ikke have stået: at føre samtale i håndholdt mobiltelefon under kørslen er forbudt.?

Længere nede i artiklen nævnes så håndfri. Jamen du taler da stadig i mobil, når du bruger håndfri.

0 0
GadgetMe 14-04-2012 10:52:46

hvis man ville høre et mere reakistisk bud på hvor farligt det er at f.eks, skrive sms imens du kører så skulle man spørge falck reddere og ambulance førere om hvor ofte de finder en mobil med en halvt skrevet sms i bunden af bilen når de kommer ud til trafikuheld

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:42:59

Det idé brugte Haverikommissionen for Vejtrafik da de laver deres undersøgelse. Og det så ikke godt ud! folk forstår simpelthen ikke hvor alvorligt det er.

0 0
GadgetMe 14-04-2012 10:48:08

I stedet for at fokusere så meget på lovem skulle vi hellere fokusere på den stadig større ringeagt folk udviser overfor andre mennesker og deres liv, bla. I trafikkken.

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:44:40

Jeg er meget enig. Og at skrive sms underkørsel er virkelig ringeagt over for andre og deres liv.

0 0
BSG 13-04-2012 13:53:40

Jeg giver heller ikke meget for denne undersøgelse i Sverige, fordi selfølgeligt forstyrrer telefonen for de fleste, som i forvejen ikke er så sikre med at køre bil.

Det generer ikke mig at folk taler i telefon mens de kører, sålænge de følger med hvad der sker på vejen, men det som generer mig, er at der findes menneskerder der tror, at de kan læse og skrive sms/mail mens de kører bil.

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:31:04

Alle undersøgelser der er lavet viser det samme også den svenske. der er en meget høj procentdel hvor årsagen er mobilen. Specielt smartphonen er en synder..

Det var ret sjovt at læse Lene Birkeslunds artiker specielt denne sætning.
"men nye undersøgelser viser også, at mobiltelefonerne ikke har nogen effekt på ulykkesstatistikkerne"
For det første er det ikke sandt og for det andet kan man ikke finde ud af at læse en report lavet på svensk hmm.
Så igen viser det hvor lidt skribenterne her på siden har lyst til at lave research.

0 0
TechnoSmølf 13-04-2012 12:31:24

Og det mener jeg med at du må jo gerne føre samtale med dine passagere, og det kan da være det samme...
At man ikke må tage sin telefon i hånden og kigge på den for at se hvem der ringer, eller taste et nummer, svare til at man kigger på sin radio eller skifter CD.
Men vi skal nok ikke altid forstå hvorfor nogen regler bliver lavet. Man må bare konstatere at nogen regler er til for at blive brudt, på den ene aller anden måde.
Ingen med hånden på hjertet kan sige at de aldrig har betjent en telefon under kørsel...

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:21:33

Nu er det sådan at ca. 30 % af alle ulykker skyldes uopmærksomhed, mobilsnak og sms. At der så findes mennesker som syntes at de er hævet over loven og døden kan man jo kun ryste på hovedet over.

0 0
Morten Jensen 13-04-2012 11:56:26

Det jeg synes der er mest latterligt med den nuværende lovgivning er, at det er fuldt ud lovligt at tale i håndfri mobil samtidig med at man f.eks. holder en iPod op til sit øre, men man må ikke holde sin telefon op til øret og tale i den.
I begge tilfælde er man ukoncentreret fordi man fører en samtale, og i begge tilfælde har man den ene hånd optaget.
Som lovgivningen er nu, at det ikke ulovligt at anvende den ene hånd til noget andet mens man kører bil (det eneste man ikke må, er at anvende sin telefon). Og det er heller ikke ulovligt at føre en samtale mens man kører bil.

Enten må man gøre det ulovligt at føre en samtale mens man kører bil, eller også må man forbyde at man som fører foretager sig noget som helst andet end at køre bil, dvs. heller ikke stille på radioen eller andet.

0 0
Peter 16-04-2012 13:43:00

Jamen det har jo ikke noget med sikkerhed at gøre, det er jo bare de tåbelige socialister der vil bestemme over os og tage vores personlige frihed!

0 0
Kim Harder 16-04-2012 16:02:45

Det har i allerhøjeste grad noget med sikkerhed, at gøre. De sidste ændringer i den lov var under den blå regering, så det er ikke kun rød der har noget med den, at gøre. Har set et utal af tåbelig kørsel af personer, som har siddet og talt i mobil samtidig med. Det er ikke alle, som har lige nemt ved, at dreje en bil, og samtidig tale i telefon. Man har som fodgænger måtte sprige for livet, fordig, der kommer en ivrig talende billist kørende, og skal dreje til den side hvor man er på vej over fodgænger overgangen. Nogle har det åbenbart med, at sidde og kikke efter andre ting, når de taler i mobil. De ser ofte meget fraværende ud. Så ja for øvrige traffikkanters skyld, så er det en rigtig god ting med en effektiv lovgivning omkring mobilsnak.

0 0
Peter 17-04-2012 14:41:02

Jo!!!
Du må gerne tale i Walkie talkie, spise og snakke med andre i bilen på samme tid, det er ikke ulovligt men tager du din mobil så er det ?????
Jeg syntes bare hvis du kan snakke i mobil og køre bil så gør du det, kan du ikke så lader du være men fordi nogle ikke kan skal det ikke fobyde alle andre!

0 0
Kim Harder 17-04-2012 15:25:15

Jo jeg finder det ok, at man ikke taler i mobil under kørslen, da jeg har prøvet og har set andre være ved, at blive kørt ned, fordig der blev talt i mobil af føren, og han havde sin opmærksomhed et helt andet sted.

Men har også oplevet det samme, da fører og passager sad og skændes om et eller andet.

Så der er mange ting, som kan distrahere, når man kører bil, og det prøver man så, at fjerne nogle af dem, ved hjælp af lovgivningen.

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:34:57

Det er faktisk ret let Morten i færselsloven står der at du skal have din fulde opmærksomhed på trafikken. Den er da ikke svær at forstå ;)

0 0
Morten Jensen 14-04-2012 18:03:01

Nej, men det er jo så ikke gældende helt alligevel. For det er jo ikke forbudt f.eks. at skifte radiostation på sit anlæg mens man kører (eller det er ihvertfald ikke noget politiet gør noget ved)
Jeg mener såmænd bare der bør være nogle klare retningslinjer på området. Hvorfor skal det f.eks. være forbudt at tale i håndholdt telefon, når det samtidig er lovligt at føre en samtale i håndfri, samtidig med at du anvender den ene hånd til noget andet?

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 21:41:36

Hvis det tager din opmærksomhed væk fra vejen så er det ikke tilladt ;) Morten man skal bruge sin sunde fornuft og hvor svært kan det være. Det kan da ikke være rigtigt at der skal laves 1000 regler bare der er nogen som ikke forstår reglerne i færselsloven.

0 0
Morten Jensen 14-04-2012 22:14:46

Jan du behøver såmænd ikke anvende den nedladende tone overfor mig. Det er ikke noget problem for mig, at bruge min sunde fornuft og holde fokus når jeg kører bil.
Det eneste jeg påpeger er blot, at lovgivningen omkring tale i håndfri mobil i bedste fald er overflødig.
Hvis man mener det at tale i håndholdt mobil mens man kører fratager ens opmærksomhed fra vejen, så har det jo sådan set været ulovligt altid? Hvorfor så 'lave regler om det' som du så fint skriver?
Som sagt, så kan jeg personligt ikke se forskellen i at tale i håndholdt mobil og i at tale i håndfri mobil, hvor man så blot anvender den ene hånd til noget andet.
I begge tilfælde koncentrerer man sig om en samtale og i begge tilfælde har man kun én hånd på rattet. Men det ene tilfælde er ulovligt.

Det der tager langt størstedelen af ens fokus når man fører en samtale under kørsel, er selve samtalen. Ikke om man skal holde telefonen med den ene hånd. Dette gælder sådan set også samtaler som føres med andre passagerer. Samtaler kræver fokus og af og til koncetration. Det er jo flere gange bevist, at hvis man fører en samtale som kræver f.eks. udregninger, så er man langt mindre fokuseret på sin kørsel. Og så er det sådan set ligegyldigt om du taler i håndfri eller ej.

0 0
Jan Ålund 15-04-2012 08:48:39

Hvis du opfatter tonen som nedladen over for dig så er det helt på din egen regning :)

Loven om den håndholdte er jo lavet for at sætte fokus på hvor farligt det er med mobiltelefoner og sms i bilen. Faktisk koster det liv og en masse ulykker. Det viser alle undersøgelser jo også.

Det ville måske være rigtigt smart at ændre teksten i færselsloven. Så det bliver mere synligt at du faktisk ikke må ret meget andet end at holde fokus på vejen.

0 0
Morten Jensen 15-04-2012 10:29:32

Jeg prøver på ingen måde at betvivle farligheden af at anvende en mobiltelefon under kørslen. Og jeg anvender også selv håndfri installation i den af mine biler jeg anvender til daglig.
Jeg synes bare ikke det giver mening, at lovgive imod ét specifikt scenarie som kan fratage føreren koncentrationen.
Hvis man vil lovgive sig ud af problemet med manges manglende fokus når de kører bil, så bør man forbyde, og slå ned på, alle samtaler som føreren fører, uanset om det er med passagerer eller i telefon, det gør ingen forskel. Og politiet bør så også slå ned på folk der f.eks. sidder og indtaster adresser på deres GPS eller skifter radio station.

0 0
Jan Ålund 17-04-2012 07:51:31

Politiet slår faktisk også ned på den slags. Der er uddelt mange bøder på den konto.

0 0
Morten Jensen 17-04-2012 09:02:17

Hvis politiet allerede slår ned på den slags, så er en specifik lov omkring håndholdt telefoni også overflødig.
Jeg har dog aldrig nogensinde hørt om nogen der har fået en bøde for f.eks. at skifte radiostation, medmindre det selvfølgelig har resulteret i en ulykke.

0 0
Kim Harder 17-04-2012 10:12:19

Det kommer nok an på, hvor ukonsentreret kørsel der udvises. Hvis det minder om en, som er ved, at liste en brandert hjem, så er jeg sikker på, at politiet slår til, hvis de ser det.

0 0
Hans Jákup Danielsen 13-04-2012 10:35:35

må vi gerne skrive sms, læse email, se youtube eller spille angry birds mens vi kører bil...

så længe mobilen er monteret i et bilsæt...

eller har jeg misforstået noget?

0 0
Morten Jensen 13-04-2012 11:58:01

Ikke hvis det foregår på din mobiltelefon. Hvis det f.eks. er på en tablet uden telefon, så er der som sådan ikke noget til hindring for det. Så længe man er koncentreret om sin kørsel.

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:38:17

Og nej du må som fører ikke bruge en tablet under kørsel eller se tv.

0 0
Morten Jensen 14-04-2012 18:00:22

Men du må gerne kigge på dit anlæg og f.eks. din GPS. Dog ikke hvis du anvender GPS på din mobiltelefon? Det må jo gå ind under §55 a.

0 0
Kim 13-04-2012 10:16:07

...med alt det ordkløveri. Det er til at brække sig over at folk går så meget op i, om at komma sidder forkert, eller andre ordrette småfejl. Fokuser dog på artiklen, og kommenter på det i stedet for.

0 0
DX 13-04-2012 09:47:59

I skriver "At føre samtale i mobiltelefon under bilkørsel er forbudt" det er jo noget vrøvl

0 0
hotpop 15-04-2012 13:20:00

Mon ikke det er dig der er snotdum og ikke fatter at det er forkert!
Den korrekte ordlyd skulle have været:
"At føre samtale i håndholdt mobiltelefon under bilkørsel er forbudt."

0 0
Bjarke Hansen 13-04-2012 09:38:37

Ja loven giver sku ingen mening, de er klogere i Sverige

0 0
Jan Ålund 14-04-2012 12:36:45

Bjarke hvorfor er det at en lov som redder liv ikke giver mening? forklaring ønskes.

0 0
Peter 16-04-2012 13:38:06

KAN DU KØRE BIL MED EN MOBIL I HÅNDEN GØR DU DET KAN DU IKKE SÅ LAD VÆRE !!!

0 0
Krøyer 13-04-2012 10:17:45

Jeg har det på stik modsatte vis. Jeg synes netop gang på gang, at man ser eksempler ude i trafikken på, at folk ikke kan håndtere at tale i mobiltelefon samtidig. Det er muligt at nogle kan, men det er godt nok ofte at jeg har set eksempler på det modsatte.
Jeg må indrømme at jeg ikke giver meget for den svenske undersøgelse, der skulle påvise at det ingen betydning har. Der er med garanti masser af undersøgelser, der beviser det modsatte.
At der så er masser af andre idiotiske ting man kan foretage sig mens man kører, og som er mindst lige så farlige (ja eller farligere) som det at tale i mobiltelefon, synes jeg sådan set bare skal behandles adskilt fra ovenstående.
Jeg har svært ved at se det specielt kloge ved svenskerne i denne sammenhæng - og jeg er netop kørt gennem Sverige, hvor jeg så et eksempel på at heller ikke svenskerne mestrer kørsel og mobiltelefon samtidig (personbil der kørte 85 i en 100-zone, så selv en lastbil måtte udenom).

0 0
Om brug af cookies